fbpx
błąd lekarski przy porodzieStrona główna
niedotlenienie noworodkaniedotlenienie okołoporodowe
zamartwica płoduzamartwica
niewspółmierność porodowaniewspółmierność porodowa
makrosomia
poród kleszczowyporód kleszczowy
poród vaccumvaccum
zielone wody płodowezielone wody płodowe
łożysko przodującełożysko przodujące
 odklejanie łożyskaodklejenie łożyska
błąd przy porodzie BLOGBLOG

Blog Urazy i Błędy Okołoporodowe

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za urazy obwodowego układu nerwowego przy porodzie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za urazy obwodowego układu nerwowego przy porodzie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za urazy obwodowego układu nerwowego przy porodzie

Odszkodowanie i zadośćuczynienie należy się poszkodowanemu dziecku oraz jego najbliższym, jeśli doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu nowonarodzonego dziecka z winy personelu medycznego.

Urazy obwodowego układu nerwowego przy porodzie występują z częstością 6 – 8 na 1 000 porodów. Najczęstszą przyczyną urazów przy porodzie są duża masa ciała lub wcześniactwo noworodka.

Jeżeli jednak z winy lekarza lub personelu medycznego doszło błędu medycznego przy porodzie w postaci złamania kości noworodka lub innych urazów, zarówno dziecku jaki i jego najbliższym należy się odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta.

bezpłatna porada

Najczęstsze urazy obwodowego układu nerwowego

  • uszkodzenie nerwu twarzowego
  • uszkodzenie splotu barkowego
  • urazy narządów wewnętrznych

Uszkodzenie nerwu twarzowego

Uszkodzenie nerwu twarzowego powoduje wiotkość mięśni twarzy po jednej stronie. Zwykle jest następstwem ucisku kleszczy na nerw twarzowy w okolicy ucha dziecka podczas porodu. Po stronie uszkodzenia opada kącik ust. Podczas płaczu usta układają się skośnie. Dziecko nie może zamknąć oka.

W przypadku uszkodzenia nerwu twarzowego wiotkość mięśni zwykle ustępuje samoistnie w ciągu kilku dni lub tygodni.

Uszkodzenie splotu barkowego

Uszkodzenie splotu barkowego jest zwykle wynikiem nadmiernego pociągania głowy i karku w czasie utrudnionego porodu. Do urazu mechanicznego najczęściej dochodzi z powodu dużych rozmiarów nowonarodzonego dziecka. Poród jest przeważnie pośladkowy lub w trakcie porodu są problemy z wydobyciem barków.

Uszkodzenie występuje u 0,1–0,2% wszystkich noworodków.

Urazy narządów wewnętrznych

Najczęściej dochodzi do urazów narządów wewnętrznych:

  • wątroby
  • śledziony
  • nadnerczy

Urazy narządów wewnętrznych zdążają się stosunkowo rzadko i zazwyczaj związane są z:

  • makrosomią
  • wadami rozwojowymi
  • ciężką patologią płodu, np. powiększenie wątroby i śledziony w przebiegu zakażenia wrodzonego, obrzęk uogólniony

Masywne krwawienia do torebki wątroby czy śledziony powodują u noworodka objawy wstrząsu. Stosunkowo duże nadnercza u noworodka są narażone na uraz podczas porodu pośladkowego i w przypadku makrosomii. Zwykle wylew następuje w prawym nadnerczu. W diagnostyce wylewów do narządów wewnętrznych wykorzystuje się badanie ultrasonograficzne, zaś leczenie polega na postępowaniu objawowym oraz przeciwwstrząsowym. Rzadko przy obustronnym uszkodzeniu nadnerczy konieczne jest podawanie hormonów steroidowych lub wdrożenie interwencji chirurgicznej.

Więcej o urazach okołoporodowych

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli Twoje dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu w postaci urazu obwodowego układu nerwowego lub urazu narządów wewnętrzych podczas porodu, niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją dokumentację szpitalną dając Ci odpowiedź na pytanie:

Czy przyczyną urazu mechanicznego Twojego nowonarodzonego dziecka był błąd medyczny personelu medycznego szpitala?

Jeśli doszło do błędu medycznego przy porodzie Twojemu dziecku należy się odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta.

zadzwoń teraz

Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami okołoporodowymi. Zapewniamy profesjonalną i bezpłatną analizę Twojej sprawy oraz pomoc z zakresu prawa medycznego. Nasi prawnicy od 20 lat prowadzą sprawy błędów medycznych odnosząc liczne sukcesy.

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Pokaż 0 Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!