fbpx
błąd lekarski przy porodzieStrona główna
niedotlenienie noworodkaniedotlenienie okołoporodowe
zamartwica płoduzamartwica
niewspółmierność porodowaniewspółmierność porodowa
makrosomia
poród kleszczowyporód kleszczowy
poród vaccumvaccum
zielone wody płodowezielone wody płodowe
łożysko przodującełożysko przodujące
 odklejanie łożyskaodklejenie łożyska
błąd przy porodzie BLOGBLOG

Nie wahaj się walczyć o lepsza przyszłość Twojej Rodziny. Opowiedz nam Swoją historię.
Powiemy Ci jakie masz prawa i możliwości walki o sprawiedliwość oraz godne odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę.

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Rodzinom

makrosomia

250 000 zł

porażenie splotu barkowego

przy porodzie

makrosomia płodu

300 000 zł

niezdiagnozowanie rozszczepu kręgosłupa u płodu w okresie prenatalnym

makrosomia noworodka

800 000 zł

upośledzenie psych-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

makrosomia

1 200 000 zł

mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego

wykonania CC

Makrosomia

Zrób 4 proste kroki, aby zabezpieczyć swoje prawa i uzyskaj godne odszkodowanie

makrosomia płodu
makrosomia płodu
makrosomia płodu
makrosomia płodu

Czy wiesz, że makrosomia płodu dotyczy około 10% wszystkich ciąż…?

Makrosomia płodu, hipertrofia

 • Makrosomia płodu oznacza zbyt dużą masę płodu, która jest nieadekwatna do wieku płodowego.

 • Makrosomia płodu powinna zostać wykryta przez lekarza prowadzącego ciążę lub w trakcie przyjęcia na oddział położniczy.

 • Wykrycie hipertrofii płodu jest możliwe podczas standardowego badania ultrasonograficznego.

 • Hipertrofia wewnątrzmaciczna płodu, może prowadzić do wystąpienia powikłań w czasie porodu drogami natury. Skutkiem trudnego porodu dziecka o masie wyższej niż 4000 g (makrosomia 1 stopnia), 4500 g (makrosomia 2 stopnia) i 5000 g (makrosomia 3 stopnia) może być poważny uszczerbek na zdrowiu matki i/lub dziecka.

Makrosomia płodu – problemami w trakcie akcji porodowej

 • Najczęściej występującymi problemami w trakcie akcji porodowej są: dystocja barkowa, (która polega na zahamowaniu postępu porodu, bezpośrednio po urodzeniu główki, powodująca urazy splotu ramiennego lub nerwu przeponowego)

 • złamanie kości ramiennej i mostka, a także zwichnięcie stawu barkowego u noworodka.

Makrosomia płodu skutki

Najpoważniejszym skutkiem, porodu hipertroficznego płodu jest :

 • encefalopatia, czyli niedotlenienie okołoporodowe skutkujące uszkodzeniem mózgu. Encefalopatia może prowadzić do upośledzenia umysłowego, porażenia mózgowego lub w skrajnych przypadkach nawet do zgonu  noworodka
 • noworodek może cierpieć na hipoglikemię, mieć nadmiar czerwonych krwinek we krwi oraz podwyższony poziom bilirubiny w surowicy krwi
 • hipertrofia wewnątrzmaciczna wiąże się w późniejszym wieku dziecka z dużym ryzykiem nadwagi, otyłości, zespołu metabolicznego, nadciśnienia krwi, nieprawidłowej tolerancji glukozy, insulinooporności i rozwoju cukrzycy typu drugiego

Makrosomia płodu leczenie

 • W przypadku zdiagnozowania hipertrofii płodu, lekarz zazwyczaj podejmuje decyzję o rozwiązaniu ciąży za pomocą cesarskiego cięcia.

 • Poród drogami i siłami natury, a także poród kleszczowym lub poród vacuum nie są wskazane ze względu na możliwość wystąpienia poważnych powikłań dla dziecka i matki.

 • Poród dziecka o wadze przekraczającej 4500 gram zwiększa prawdopodobieństwo wydłużenia czasu trwania porodu i zatrzymania akcji porodowej. Może dojść do uszkodzenia kanału rodnego, rozejścia spojenia łonowego, obfitego  krwawienia porodowego i poporodowego, czy wtórnego niedowładu macicy. Poza obfitym krwawieniem zdecydowanie częściej zdarzają się zakażenia połogowe.