fbpx

Wpisy z: sierpień 2017

Błąd lekarza przy porodzie – rola lekarza położnika w czasie porodu Najważniejszym zadaniem ginekologa – położnika jest czuwanie nad prawidłowym i bezpiecznym przyjściem dziecka na świat. Mimo bardzo dobrze rozwiniętej medycyny zdarzają się błędy w sztuce lekarskiej. Według danych American College of Obstetrics and Gynecology (ACOG) z 2012r., błąd lekarza przy porodzie najczęściej dotyczy: zaburzeń Czytaj więcej

Cesarskie cięcie – Odwlekanie decyzji o cesarskim cięciu jako błąd lekarza przy porodzie Odwlekanie decyzji o cesarskim cięciu w przypadku braku postępu porodu może mieć opłakane skutki. Często następstwem przedłużającego się porodu jest niedotlenienie okołoporodowe, które może prowadzić do trwałego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego, mózgowego porażenia dziecięcego, opóźnienia rozwoju umysłowego, upośledzenia narządu słuchu lub wzroku Czytaj więcej

Krwotok poporodowy – postępowanie operacyjne   Krwotok poporodowy (PPH), mimo postępu jaki się dokonał w medycynie, w dalszym ciągu pozostaje główną przyczyną zgonów związanych z ciążą, porodem i połogiem. W latach 1991-2008 w Polsce spośród 631 zgonów kobiet z powodów położniczych co trzeci był spowodowany krwotokiem poporodowym. Krwotok poporodowy  – wstępne procedury postępowania W przypadku wystapienia krwotoku lekarza wykonuje: energiczny Czytaj więcej