fbpx

Wpisy z: grudzień 2019

Zadośćuczynienie za błąd lekarski przedawnienie Zgodnie z art. 445 § 1  k.c. w zw. z art. 444 k.c. osobie poszkodowanej przysługuje roszczenie o naprawienie szkody i zadośćuczynienia. Szkoda obejmuje wszelkie koszty, które powstały w związku ze zdarzeniem. Zadośćuczynienie ma stanowić rekompensatę z tytułu doznanych krzywd. Uzyskanie należytego zadośćuczynienia i odszkodowania, jak i renty wymaga specjalistycznej Czytaj więcej

Zamartwica urodzeniowa skutki Niewątpliwie zamartwica urodzeniowa (inaczej niedotlenienie) jest potencjalnym zagrożeniem dla życia dziecka. Jest to stan niedoboru tlenu, dlatego jego konsekwencje mogą być wręcz tragiczne. Niestety, do zamartwicy okołoporodowej może dojść z winy lekarza przeprowadzającego poród. Jeśli tak było w Twoim przypadku lub podejrzewasz, że za zły stan urodzeniowy Twojego dziecka odpowiedzialny jest personel medyczny, Czytaj więcej