Wpisy z: Styczeń 2020

Błąd medyczny przy porodzie – jak postąpić w przypadku wystąpienia błędu lekarskiego? W przypadku świadczeń zdrowotnych okołoporodowych obowiązują ścisłe reguły i standardy postępowania. Lekarze oraz cały personel medyczny powinni udzielać świadczeń z: należytą starannością, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy i praktyki medycznej, etyką zawodową. Szczególnej troski i opieki wymagają nowonarodzone dzieci. Personel medyczny zobligowany jest Czytaj więcej

Kontrowersje wokół chwytu Kristellera… Chwyt Kristellera oznacza ucisk na dno macicy stosowany w momencie rodzenia się główki oraz barków noworodka. Metoda ta jest nazywana manewrem, uciskiem a nawet „rękoczynem” Kristellera (manewr muellera-hillisa ). Środowisko medyczne nie wyraziło jednoznacznej opinii, co do skuteczności zastosowania tego zabiegu. Część z nich, wraz z Sądem Najwyższym na czele, uznaje chwyt Kristellera Czytaj więcej

Porażenie splotu barkowego przyczyny Okołoporodowe uszkodzenie splotu barkowego może mieć wiele przyczyn. Zazwyczaj, uszkodzenie splotu ramiennego jest jednym z poważnych powikłań porodu. W rzeczy samej dochodzi wtedy do uszkodzenia obwodowego układu nerwowego. Jeśli uważasz, że w Twoim przypadku zawinił personel medyczny i spowodowało, to ciężki uszczerbek na zdrowiu Twojego dziecka, to jak najszybciej powinnaś zaufać Czytaj więcej

Zespół aspiracji smółki rokowania Zespół aspiracji smółki jest poważnym zaburzeniem oddychania związanym przedostaniem się smółki do dróg oddechowych dziecka. Generalnie smółka to pierwszy stolec noworodka oddawany tuż po urodzeniu. Jedną z niepokojących oznak przedostania się smółki do układu oddechowego dziecka jest obecność zielonych wód płodowych. Konsekwencją obecności smółki w płucach dziecka może być jedno z Czytaj więcej

Mózgowe porażenie dziecięce zaburzenia współwystępujące Mózgowe porażenie dziecięce to schorzenie dotyczące trwałego uszkodzenia centralnego układu nerwowego we wczesnym etapie rozwoju dziecka. Może ono powstać w okresie prenatalnym, okołoporodowym oraz w pierwszych miesiącach życia. Na objawy mózgowego porażenia dziecięcego składa się także wiele innych symptomów związanych z uszkodzeniem mózgu, do których należą zaburzenia ruchu, niepełnosprawność intelektualna Czytaj więcej

Porażenie Erba leczenie Najczęściej do porażenia Erba dochodzi na skutek przedłużającego się porodu naturalnego ze względu na masę urodzeniową dziecka. Między innymi z tego powodu makrosomia płodu jest jednym ze wskazań do cesarskiego cięcia. Nierzadko może dojść do uszkodzenia poprzez zastosowany chwyt, czy też użycie kleszczy bądź próżnociągu. Zadzwoń do nas, aby dowiedzieć się, czy Czytaj więcej

Mózgowe porażenie dziecięce u dzieci Schorzenie mózgowego porażenia dziecięcego jest bardzo złożonym zganieniem, gdyż nie istnieje jednolita definicja w tym zakresie. Wynika to z różnorodności występujących objawów. Generalnie mózgowe porażenie dziecięce można zaliczyć do pewnego rodzaju zaburzeń centralnego układu nerwowego. Wynika to z niepostępującego uszkodzenia mózgu we wczesnym stadium rozwoju lub zaburzeń rozwojowych we wczesnym Czytaj więcej

  Przenoszona ciąża wywoływanie porodu po terminie Przenoszona ciąża wywoływanie porodu po terminie – lekarz nie ma możliwości wyznaczenia dokładnego dnia terminu porodu i robi to jedynie w przybliżeniu. Nie istnieje metoda, która byłaby w 100% precyzyjna. Najbardziej dokładne jest USG wykonywane w I trymestrze ciąży – wówczas ryzyko błędu pomiaru co do prawdopodobnej daty Czytaj więcej

Dziecięce porażenie mózgowe niemowlę Mózgowe porażenie dziecięce należy do zespołu trwałego uszkodzenia układu nerwowego na wczesnym etapie życia. Ogólnie rzecz biorąc, mózgowego porażenia dziecięcego nie da się określić jako jednostki chorobowej z uwagi na stopień nasilenia objawów (lekki, umiarkowany, znaczny). Jeśli uważasz, że w Twoim przypadku zawinił personel medyczny i spowodowało, to ciężki uszczerbek na Czytaj więcej

Szanse na odszkodowanie od szpitala za błąd medyczny przy porodzie Szanse na odszkodowanie od szpitala powinien ocenić profesjonalny pełnomocnik. Jeżeli chodzi o analizę spraw błędów medycznych, niezbędne są: odpowiednie doświadczenie oraz wiedza z zakresu prawa i medycyny. Ponadto, profesjonalni pełnomocnicy często posiłkują się dodatkowymi opiniami znajomych lekarzy, które mogą stanowić ważny element pozwu. Szanse na Czytaj więcej

1 2