fbpx
błąd lekarski przy porodzieStrona główna
niedotlenienie noworodkaniedotlenienie okołoporodowe
zamartwica płoduzamartwica
niewspółmierność porodowaniewspółmierność porodowa
makrosomia
poród kleszczowyporód kleszczowy
poród vaccumvaccum
zielone wody płodowezielone wody płodowe
łożysko przodującełożysko przodujące
 odklejanie łożyskaodklejenie łożyska
błąd przy porodzie BLOGBLOG

Czy Ty lub Twoje dziecko doznaliście trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku błędu medycznego przy porodzie?
Jeżeli tak – zgłoś się teraz i uzyskaj należne Twojej rodzinie odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę.

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Rodzinom

Zamartwica płodu skutki

250 000 zł

porażenie splotu barkowego

przy porodzie

Zamartwica płodu

300 000 zł

niezdiagnozowanie rozszczepu kręgosłupa u płodu w okresie prenatalnym

Zamartwica płodu

800 000 zł

upośledzenie psych-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

Zamartwica płodu skutki

1 200 000 zł

mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego

wykonania CC

Zamartwica płodu skutki

Sprawdź jak w 4 prostych krokach możesz uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny podczas porodu

zamartwica płodu skutki
Zamartwica płodu
Zamartwica płodu
Zamartwica płodu

Czy wiesz, że zamartwica płodu…

Zamartwica urodzeniowa, zamartwica płodu, niska punktacja w skali Apgar, niedotlenienie okołoporodowe, niedotlenienie przy porodzie

  • Zamartwica płodu, czyli niedotlenienie dziecka jest bardzo poważnym stanem podczas ciąży i porodu, który może doprowadzić do śmierci dziecka lub do uszkodzenia centralnego układu nerwowego, kory mózgowej i pnia mózgu i wywołać poważne konsekwencje dla psychomotoryki dorastającego malucha.

  • Najczęściej do zamartwicy płodu dochodzi na skutek urazu porodowego, w przypadku źle prowadzonej akcji porodowej przez personel medyczny szpitala.

  • Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne podczas porodu wskazuje nieprawidłowa czynność serca płodu odczytywana na aparacie KTG oraz zielone wody płodowe.

  • Jeżeli podczas zapisów KTG, prowadzonych podczas porodu, tętno płodu spada poniżej 100 uderzeń na minutę przez co najmniej 2-3 minuty, lekarz  powinien zdiagnozować ciężka bradykardię i zalecić nagłe cesarskie cięcie.

Zamartwica urodzeniowa możliwe skutki

  • Noworodek z zamartwicą urodzeniową ma zaburzenia pierwszego oddechu oraz bardzo często ma problem z kontynuowaniem samodzielnego oddychania.

  • U noworodków, które przeżyły niedotlenienie może wystąpić szereg powikłań, takich jak mózgowe porażenie dziecięce, opóźnienie umysłowe, padaczka, nadpobudliwość psychoruchowa, zaburzenia ruchowe.

  • Skutkiem zamartwicy płodu najczęściej jest: hipoksemia, hipoksja, kwasica, uszkodzenia narządowe.

  • Jeżeli charakter niedotlenienia jest krótkotrwały, to dziecko może nie ponieść żadnych konsekwencji tego stanu. Kiedy natomiast niedotlenienie ma charakter głęboki i długotrwały, może prowadzić do wielu zaburzeń w organizmie dziecka.