Wpisy z: Kwiecień 2017

Krwawienie podpowięziowe u noworodka Krwawienie podpowięziowe u noworodka jest zazwyczaj urazem mechanicznym. Występuje stosunkowo rzadko, niemniej jednak jest poważnym urazem okołoporodowym mogącym doprowadzić do śmierci dziecka. Krwawienie podpowięziowe u noworodka prowadzi do utworzenia się zbiornika krwi na głowie pod skalpem. Jego przyczyną jest uraz naczyń krwionośnych przecinających przestrzeń czaszki na skalpie, najczęściej podczas porodu kleszczowego Read more

Urazy noworodka przy porodzie – przedgłowie i krwiak podokostnowy Urazy noworodka przy porodzie to mechaniczne i czynnościowe uszkodzenie ciała dziecka, zazwyczaj związane z trudnym porodem. Uszkodzenia ciała  nowordoków występują z częstością 6 – 8 na 1000 porodów. Do jednych z najczęstszych urazów przy porodzie, zalicza się między innymi: przedgłowie oraz krwiak podokostnowy. Są to urazy mechaniczne, do Read more

Nowy wykaz prac szkodliwych dla kobiet w ciąży i karmiących Autor: PulsHR/urazyokoloporodowe.pl W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i kobiet karmiących dziecko piersią. Przepisy rozporządzenia wdrażają unijną dyrektywę Rady 92/85/EWG w sprawie wprowadzenia środków służących wspieraniu poprawy w miejscu pracy bezpieczeństwa Read more

NRL nt. projektu ustawy o bezpieczeństwie pacjentów Autor: nil.org.pl/ rejestrbledowmedycznych.pl Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie pacjentów uważa, że przedłożony projekt budzi szereg wątpliwości. Jak czytamy na stronie NIL, w projekcie zabrakło dostatecznego uzasadnienia dla wprowadzenia instytucji autoryzacji. Projekt nie pozwala na Read more

  Na błędach medycznych  można się uczyć, ale najpierw muszą być zgłoszone Autor: PW/ rejestrbledowmedycznych.pl Ministerstwo Zdrowia chce rozwiązań prawnych wprowadzających brak sankcji względem osób zgłaszających zdarzenia niepożądane, z wyłączeniem winy umyślnej lub zaniedbania. To posunięcie ma pozwolić lepiej uczyć się na błędach i zwiększyć bezpieczeństwo pacjenta. Do 19 lutego Ministerstwo Zdrowia konsultuje projekt założeń do Read more

Śmierć trzylatka: sąd utrzymał wyroki dla lekarzy Autor: PAP/ rejestrbledowmedycznych.pl Warszawski sąd okręgowy utrzymał wyroki roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata dla czworga lekarzy ws. śmierci 3-letniego chłopca. Dwoje pozostałych oskarżonych zostało uniewinnionych. Wyrok jest prawomocny. Rodzice chłopca już zapowiadają kasację ws. uniewinnionych lekarzy. W przypadku pozostałych – jak dodali – będą “sprawdzać możliwości prawne” Read more

Krwawienia podtwardówkowe u noworodka Krwawienia podtwardówkowe u noworodka występują z częstością odwrotnie proporcjonalną do wieku ciążowego i dotyczą głównie skrajnie niedojrzałych wcześniaków. Do krwawienia podtwardówkowego u noworodka dochodzi najczęściej na skutek trudnego porodu z użyciem kleszczy lub próżnociągu (vacuum). Krwawienia podtwardówkowe u noworodka są bardzo niebezpieczne. Dziecko może umrzeć z powodu utraty krwi lub ucisku Read more

Błąd medyczny – co oznacza w praktyce?    Autor: Gazeta Lekarska/bladmedyczny.net Powstanie odpowiedzialności cywilnej lekarza może być wynikiem tzw. błędu w sztuce, czyli błędu popełnionego w czasie wykonywania czynności zawodowych. Najpopularniejszy podział błędów medycznych dotyczy błędu diagnostycznego, terapeutycznego (w leczeniu) oraz błędu prognostycznego (rokowania). W najnowszej nauce wyróżnia się także błąd techniczny oraz organizacyjny, wskazuje Read more

Białystok/ Ginekolog oskarżony o błąd w sztuce; dziecko zmarło  Autor: PAP/urazyokoloporodowe.pl Przed sądem w Białymstoku rozpoczął się w czwartek proces ginekologa, oskarżonego o błąd w sztuce medycznej. Prokuratura zarzuca mu m.in., że nie zrobił stosownych badań i na czas nie wykonał cesarskiego cięcia, czym nieumyślnie doprowadził do śmierci dziecka. Według aktu oskarżenia, 3 lipca 2012 Read more

Udar okołoporodowy występuje 17-krotnie częściej u noworodków niż u starszych dzieci. Jego częstość szacuje się na 1/2 300 u noworodków donoszonych. Na udar najbardziej narażone są noworodki urodzone przedwcześnie. Niestety około 50% udarów w okresie noworodkowym nie daje objawów. Można przypuszczać, że doszło do udaru mózgu w okresie noworodkowym, jeśli u niemowlęcia w wieku 4-6 Read more

1 2