Urazy okołoporodowe

Nie wahaj się walczyć o lepsza przyszłość Twojej Rodziny. Opowiedz nam Swoją historię. Wiemy jak możemy Ci pomóc. Bezpłatnie przeanalizujemy to, co Cię spotkało. Wskażemy jakie masz prawa i możliwości walki o sprawiedliwość oraz godne odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę.

Jakie kwoty odszkodowań orzekają polskie sądy?

Urazy okołoporodowe

250 000 zł

porażenie splotu barkowego

przy porodzie

Urazy okołoporodowe

300 000 zł

niezdiagnozowanie rozszczepu kręgosłupa u płodu w okresie prenatalnym

Urazy okołoporodowe

800 000 zł

upośledzenie psych-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

Urazy okołoporodowe

1 200 000 zł

mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego

wykonania CC

Urazy okołoporodowe

Sprawdź jak w 4 prostych krokach uzyskać odszkodowanie za urazy okołoporodowe

Odszkodowania za urazy okołoporodowe
Odszkodowania za urazy okołoporodowe
Odszkodowania za urazy okołoporodowe
Odszkodowania za urazy okołoporodowe

Odszkodowanie za trudny poród, urazy okołoporodowe, powikłania i komplikacje przy porodzie …

  • Niedotlenienie okołoporodowe – błąd przy porodzie

Niedotlenienie okołoporodowe noworodka jest bardzo groźnym stanem i wiąże się z uszkodzeniami mózgu, serca, nerek oraz płuc lub nawet śmiercią dziecka, jeśli nie zostaną podjęte właściwe działania przez personel medyczny szpitala.

Przyczyną niedotlenienia płodu mogą być: błąd lekarza podczas porodu, nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powodujące niedotlenienie macicy, łożyska i płodu, brak prawidłowego monitorowania tętna płodu lub zbyt późna decyzja o cięciu cesarskim podejmowana przez lekarza prowadzącego poród.

Bezpłatna porada jak uzyskać odszkodowanie za niedotlenienie okołoporodowe – zadzwoń 722 080 080 lub wypełnij formularz

  • Zamartwica – błąd przy porodzie

Zamartwica płodu, czyli niedotlenienie jest bardzo poważnym stanem podczas ciąży i porodu, który może doprowadzić do śmierci dziecka lub do uszkodzenia centralnego układu nerwowego, kory mózgowej i pnia mózgu i wywołać poważne konsekwencje dla psychomotoryki dorastającego malucha. U noworodków które przeżyły niedotlenienie może wystąpić szereg powikłań, takich jak porażenie mózgowe, opóźnienie umysłowe czy padaczka.

Najczęściej do zamartwicy płodu dochodzi na skutek urazu porodowego, źle prowadzonej akcji porodowej, błędnego monitorowania zapisów KTG lub zbyt późnego wykonania cięcia cesarskiego przez lekarza prowadzącego poród.

Bezpłatna porada jak uzyskać odszkodowanie za błąd lekarski przy porodzie, jeżeli doszło do zamartwicy z winy lekarzy – zadzwoń 722 080 080 lub wypełnij formularz

  • Niewspółmierność porodowa – błąd diagnostyczny

Niewspółmierność porodowa jest wskazaniem do cesarskiego cięcia! Poród naturalny w przypadku niewspółmierności porodowej może stanowić zagrożenie zarówno dla matki, jak i dziecka.

Niewspółmierność porodowa może doprowadzić do przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego i wypadnięcia pępowiny, jak również skutkować śmiercią, krwotokiem, poważnymi uszkodzeniami neurologicznymi u noworodka, niedotlenieniem płodu, zamartwicą urodzeniową, licznymi złamaniami.

Bezpłatna porada jak uzyskać odszkodowanie za trwały uszczerbek na zdrowiu w przypadku błędnej diagnozy – nierozpoznania niewspółmierności porodowej – zadzwoń 722 080 080 lub wypełnij formularz

  • Makrosomia – błąd diagnostyczny

Makrosomia płodu powinna zostać zdiagnozowana przez lekarza prowadzącego ciążę lub najpóźniej w trakcie przyjęcia na oddział położniczy do porodu. Niewykrycie makrosomii może prowadzić do wystąpienia nieodwracalnych powikłań w czasie porodu drogami natury. Skutkiem trudnego porodu mogą być urazy okołoporodowe powodujące poważny uszczerbek na zdrowiu matki i/lub dziecka.

Najpoważniejszym skutkiem trudnego porodu dużego dziecka jest encefalopatia, czyli niedotlenienie okołoporodowe u noworodka skutkujące uszkodzeniem mózgu. Konsekwencje u dziecka w przyszłości są bardzo poważne i wiążą się przede wszystkim z problemami neurologicznymi, porażeniem mózgowym, padaczką, opóźnieniem rozwojowym i motorycznym.

U matki zaś poród dużego dziecka zwiększa prawdopodobieństwo: uszkodzenia kanału rodnego, rozejścia spojenia łonowego, obfitego krwawienia porodowego i poporodowego, czy wtórnego niedowładu macicy. Poza obfitym krwawieniem zdecydowanie częściej zdarzają się zakażenia połogowe.

Bezpłatna porada jak uzyskać odszkodowanie za urazy okołoporodowe spowodowane niewykryciem makrosomii płodu – zadzwoń 722 080 080 lub wypełnij formularz

  • Poród Kleszczowy – błąd przy porodzie

Do porodu kleszczowego dochodzi zazwyczaj wtedy, gdy konieczne jest ratowanie życia matki i dziecka, a na cesarskie cięcie jest już za późno.

Po porodzie kleszczowym u dziecka mogą wystąpić urazy okołoporodowe: pęknięcie czaszki, uszkodzenie nerwu twarzowego albo porażenie splotu ramiennego, krwiaki i krwawienia wewnątrzczaszkowe, jak również niedotlenienie skutkujące w przyszłości problemami neurologicznymi, porażeniem mózgowym, padaczką, opóźnieniem rozwojowym i motorycznym.

U rodzącej kobiety w trakcie porodu kleszczowego może dojść do powikłań takich jak: urazy mięśni miednicy, szyjki macicy, pęknięcia pochwy, uszkodzenia zwieracza odbytu, trudności z nietrzymaniem moczu, kału.

Bezpłatna porada jak uzyskać odszkodowanie za urazy okołoporodowe – zadzwoń 722 080 080 lub wypełnij formularz

  • Vaccum poród (poród próżniowy)

Poród vaccum jest porodem zabiegowym stosowanym, gdy na poród przez cesarskie cięcie jest już za późno.

Lekarz może zdecydować o zastosowaniu porodu próżnociągiem gdy: poród przedłuża się i stanowi zagrożenie dla matki, istnieje zagrożenie zamartwicy – niedotlenienia dziecka, występuje nieprawidłowa czynność serca, gdy doszło do wypadnięcia pępowiny lub kiedy odeszły zielone wody płodowe.

Po porodzie z zastosowaniem próżnociągu dziecko może doznać obrażeń zewnętrznych i wewnętrznych, takich jak otarcia naskórka, zadrapania, siniaki, lekkie obrzmienia i zaczerwieniania na główce, czasem pojawiają się krwawienia wewnątrzczaszkowe. Jeśli do nich doszło konieczne jest wykonanie USG przezciemiączkowego główki dziecka. Matka zaś dość długo dochodzi do siebie. Przede wszystkim ze względu na rozległe urazy krocza i pochwy.

Bezpłatna porada jak uzyskać odszkodowanie za błąd medyczny przy porodzie – zadzwoń 722 080 080 lub wypełnij formularz

  • Zielone wody płodowe – błąd diagnostyczny

Zielone wody płodowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka. W smółce znajduje się bowiem wiele biochemicznych substancji, które mogą zostać absorbowane do dróg oddechowych dziecka. Przedostanie się smółki do płuc płodu może spowodować poważne komplikacje w procesie oddychania oraz zakażenie układu oddechowego noworodka.

Najczęstszymi objawami zespołu aspiracji smółki u noworodka są: gęsty, zielony płyn owodniowy w drogach oddechowych noworodka, zielone podbarwienie skóry, paznokci, pępowiny, zły stan ogólny noworodka po porodzie: bradykardia, obniżone napięcie mięśniowe, bladość powłok, brak czynności oddechowej, niska punktacja w skali Apgar, zaburzenia oddychania.

Bezpłatna porada jak uzyskać odszkodowanie za okołoporodowy błąd medyczny – zadzwoń 722 080 080 lub wypełnij formularz

  • Łożysko przodujące – błąd diagnostyczny

W przypadku, niewykrycia przez lekarza łożyska przodującego zarówno matce, jak i dziecku grozi bardzo poważne niebezpieczeństwo utraty zdrowia. Śmiertelność dzieci i matek, w przypadku zbyt późnej interwencji medycznej, jest bardzo wysoka. U kobiet najczęściej dochodzi do masywnego krwotoku i konieczności wykonania histerektomii.

Bezpłatna porada jak uzyskać odszkodowanie za błąd diagnostyczny w ciąży lub błąd przy porodzie – zadzwoń 722 080 080 lub wypełnij formularz