fbpx
błąd lekarski przy porodzieStrona główna
niedotlenienie noworodkaniedotlenienie okołoporodowe
zamartwica płoduzamartwica
niewspółmierność porodowaniewspółmierność porodowa
makrosomia
poród kleszczowyporód kleszczowy
poród vaccumvaccum
zielone wody płodowezielone wody płodowe
łożysko przodującełożysko przodujące
 odklejanie łożyskaodklejenie łożyska
błąd przy porodzie BLOGBLOG

Zaufaj nam i nie wahaj się walczyć o lepsza przyszłość Twojej Rodziny. Opowiedz nam Swoją historię.
Powiemy Ci jakie masz prawa i możliwości walki o sprawiedliwość oraz godne odszkodowanie, zadośćuczynienie i rentę. Jesteśmy, aby Ci pomóc!

Wygrane sprawy o błąd przy porodzie

Odszkodowanie za błąd przy porodzie

250 000 zł

porażenie splotu barkowego

przy porodzie

błąd przy porodzie

300 000 zł

niezdiagnozowanie rozszczepu kręgosłupa u płodu w okresie prenatalnym

Błędy lekarskie przy porodzie

800 000 zł

upośledzenie psych-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

odszkodowanie za błąd przy porodzie

1 200 000 zł

mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego

wykonania CC

Odszkodowanie za błąd przy porodzie

 Odszkodowanie za błąd przy porodzie w 4 prostych krokach?

odszkodowanie za błąd przy porodzie
błąd przy porodzie
błĘDY okołoporodowe
odszkodowanie za błąd przy porodzie

Błąd przy porodzie

Błąd medyczny przy porodzie, to nie powinno się zdarzyć! Jeżeli już jednak do błędu dojdzie niezwłocznie skontaktuj się z nami!

Błąd przy porodzie za co dokładnie możesz ubiegać się o odszkodowanie:

Niedotlenienie okołoporodowe – błąd lekarski przy porodzie

 • Niedotlenienie okołoporodowe noworodka jest bardzo groźnym stanem i wiąże się z uszkodzeniami mózgu, serca, nerek oraz płuc lub nawet śmiercią dziecka, jeśli nie zostaną podjęte właściwe działania przez personel medyczny szpitala.
 • Przyczyną niedotlenienia płodu mogą być: błędy lekarskie przy porodzie, nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powodujące niedotlenienie macicy, łożyska i płodu, brak prawidłowego monitorowania tętna płodu lub zbyt późna decyzja o cięciu cesarskim podejmowana przez lekarza prowadzącego poród.

Zamartwica – błąd medyczny przy porodzie

 • Zamartwica płodu, czyli niedotlenienie jest bardzo poważnym stanem podczas ciąży i porodu, który może doprowadzić do śmierci dziecka lub do uszkodzenia centralnego układu nerwowego, kory mózgowej i pnia mózgu oraz wywołać poważne konsekwencje dla psychomotoryki dorastającego malucha.
 • U noworodków, które przeżyły niedotlenienie może wystąpić szereg powikłań, takich jak porażenie mózgowe, opóźnienie umysłowe czy padaczka.
 • Najczęściej do zamartwicy płodu dochodzi na skutek urazu porodowego, źle prowadzonej akcji porodowej, błędnego monitorowania zapisów KTG lub zbyt późnego wykonania cięcia cesarskiego przez lekarza prowadzącego poród.

Niewspółmierność porodowa – okołoporodowy błąd diagnostyczny

 • Niewspółmierność porodowa jest wskazaniem do cesarskiego cięcia! Poród naturalny w przypadku niewspółmierności porodowej może stanowić zagrożenie zarówno dla matki, jak i dziecka.
 • Niewspółmierność porodowa może doprowadzić do przedwczesnego pęknięcia pęcherza płodowego i wypadnięcia pępowiny, jak również skutkować śmiercią, krwotokiem, poważnymi uszkodzeniami neurologicznymi u noworodka, niedotlenieniem płodu, zamartwicą urodzeniową, licznymi złamaniami.

Makrosomia – okołoporodowy błąd diagnostyczny

 • Makrosomia płodu powinna zostać zdiagnozowana przez lekarza prowadzącego ciążę lub najpóźniej w trakcie przyjęcia na oddział położniczy do porodu.
 • Niewykrycie makrosomii może prowadzić do wystąpienia nieodwracalnych powikłań w czasie porodu drogami natury. Skutkiem trudnego porodu mogą być urazy okołoporodowe powodujące poważny uszczerbek na zdrowiu matki i/lub dziecka.
 • Najpoważniejszym skutkiem trudnego porodu dużego dziecka jest encefalopatia, czyli niedotlenienie okołoporodowe u noworodka skutkujące uszkodzeniem mózgu. Konsekwencje u dziecka w przyszłości są bardzo poważne i wiążą się przede wszystkim z problemami neurologicznymi, porażeniem mózgowym, padaczką, opóźnieniem rozwojowym i motorycznym.
 • U matki zaś poród dużego dziecka zwiększa prawdopodobieństwo: uszkodzenia kanału rodnego, rozejścia spojenia łonowego, obfitego krwawienia porodowego i poporodowego, czy wtórnego niedowładu macicy. Poza obfitym krwawieniu zdecydowanie częściej zdarzają się zakażenia połogowe.

Poród Kleszczowy – błąd przy porodzie

 • porodu kleszczowego dochodzi zazwyczaj wtedy, gdy konieczne jest ratowanie życia matki i dziecka, a na cesarskie cięcie jest już za późno.
 • Po porodzie kleszczowym u dziecka mogą wystąpić urazy okołoporodowe. Najczęściej dochodzi do pęknięcia czaszki, uszkodzenia nerwu twarzowego albo porażenia splotu ramiennego. Występują również krwiaki i krwawienia wewnątrzczaszkowe, jak również niedotlenienie skutkujące w przyszłości problemami neurologicznymi, porażeniem mózgowym, padaczką, opóźnieniem rozwojowym i motorycznym.
 • U rodzącej kobiety w trakcie porodu kleszczowego może dojść do powikłań. Najczęściej są to urazy mięśni miednicy, szyjki macicy, pęknięcia pochwy, uszkodzenia zwieracza odbytu, trudności z nietrzymaniem moczu, kału.

Vaccum poród (poród próżniowy)

 • Poród vaccum jest porodem zabiegowym stosowanym, gdy na poród przez cesarskie cięcie jest już za późno. Lekarz może zdecydować o zastosowaniu porodu próżnociągiem, gdy poród przedłuża się i stanowi zagrożenie dla matki. Może również wystąpić zagrożenie zamartwicy – niedotlenienia dziecka. Często też występuje nieprawidłowa czynność serca, gdy doszło do wypadnięcia pępowiny lub kiedy odeszły zielone wody płodowe.
 • Po porodzie z zastosowaniem próżnociągu dziecko może doznać obrażeń zewnętrznych i wewnętrznych. Mogą wystąpić otarcia naskórka, zadrapania, siniaki, lekkie obrzmienia i zaczerwieniania na główce, czasem pojawiają się krwawienia wewnątrzczaszkowe. Jeśli do nich doszło, konieczne jest wykonanie USG przezciemiączkowego główki dziecka. Matka zaś dość długo dochodzi do siebie. Przede wszystkim ze względu na rozległe urazy krocza i pochwy.

Zielone wody płodowe – okołoporodowy błąd diagnostyczny

 • Zielone wody płodowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka. W smółce znajduje się bowiem wiele biochemicznych substancji, które mogą zostać absorbowane do dróg oddechowych dziecka. Przedostanie się smółki do płuc płodu może spowodować poważne komplikacje w procesie oddychania oraz zakażenie układu oddechowego noworodka.
 • Najczęstszymi objawami zespołu aspiracji smółki u noworodka są: gęsty, zielony płyn owodniowy w drogach oddechowych noworodka, zielone podbarwienie skóry, paznokci, pępowiny, zły stan ogólny noworodka po porodzie. Zły stan ogólny objawia się bradykardią, obniżonym napięciem mięśniowym, bladością powłok, brakiem czynności oddechowej, niską punktacją w skali Apgar, zaburzeniami oddychania.

Łożysko przodujące – okołoporodowy błąd diagnostyczny

 • łożyska przodującego zarówno matce, jak i dziecku grozi bardzo poważne niebezpieczeństwo utraty zdrowia. Śmiertelność dzieci i matek, w przypadku zbyt późnej interwencji medycznej, jest bardzo wysoka. U kobiet najczęściej dochodzi do masywnego krwotoku i konieczności wykonania histerektomii.

Pomagamy uzyskać odszkodowanie za błąd przy porodzie od szpitala i/lub lekarz – zadzwoń po pomoc 722 080 080 lub wypełnij formularz