fbpx

Wpisy z: kwiecień 2016

Niedotlenienie przy porodzie z winy lekarza… Jeżeli Twoje dziecko urodziło się sine i otrzymało niską punktacje w skali Apgar  (do 5 punktów ) mogło dojść do ciężkiego niedotlenienia przed lub w trakcie porodu. Przyczyną niedotlenienia mogą być: błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród nieprawidłowa interpretacja zapisów KTG przez personel medyczny szpitala nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle Czytaj więcej