błąd lekarski przy porodzieStrona główna
niedotlenienie noworodkaniedotlenienie okołoporodowe
zamartwica płoduzamartwica
niewspółmierność porodowaniewspółmierność porodowa
makrosomia
poród kleszczowyporód kleszczowy
poród vaccumvaccum
zielone wody płodowezielone wody płodowe
łożysko przodującełożysko przodujące
 odklejanie łożyskaodklejenie łożyska
błąd przy porodzie BLOGBLOG

Blog Urazy i Błędy Okołoporodowe

Urazy przy porodzie Za każdym razem, gdy niemowlę doznaje uszczerbku w wyniku działań lub zaniechań lekarza lub innego pracownika służby zdrowia, może wystąpić błąd w sztuce lekarskiej. Urazy przy porodzie mogą rozwinąć się w ciągu kilku sekund. Jeśli nie zostaną natychmiast rozpoznane, mogą spowodować poważne lub trwałe problemy zdrowotne. U dzieci z nieleczonymi urazami okołoporodowymi Czytaj więcej

Urazy okołoporodowe u noworodka – w jaki sposób dochodzi do urazu podczas porodu? Urazy okołoporodowe u noworodka mają  miejsce, gdy dziecko doznaje obrażeń przed, w trakcie lub tuż po urodzeniu. Obrażenia ciała u niemowląt są zwykle spowodowane problemami podczas porodu lub zaraz po nim. Mogą również wystąpić w okresie przedporodowym (podczas ciąży). Z natury obrażenia Czytaj więcej

Zamartwica urodzeniowa skutki Niewątpliwie zamartwica okołoporodowa (inaczej niedotlenienie) jest potencjalnym zagrożeniem dla życia dziecka. Jest to stan niedoboru tlenu, dlatego jego konsekwencje mogą być wręcz tragiczne. Niestety, do zamartwicy okołoporodowej może dojść z winy lekarza przeprowadzającego poród. Jeśli tak było w Twoim przypadku lub podejrzewasz, że za zły stan urodzeniowy Twojego dziecka odpowiedzialny jest personel Czytaj więcej

Drugi etap porodu Czy wiesz, że istnieją trzy porodu? Pierwszy etap porodu odnosi się do okresu między początkiem porodu, a momentem rozszerzenia szyjki macicy do 10 centymetrów. Drugi etap porodu to okres między rozszerzeniem szyjki macicy kobiety do 10 centymetrów a porodem dziecka. Trzeci etap porodu to dostarczenie łożyska. W dzisiejszym artykule skupimy się na drugim Czytaj więcej

Błędne wyobrażenia rodziców na temat urazów okołoporodowych i procesów sądowych w sprawach dotyczących błędów medycznych Rozmawiając z potencjalnymi klientami, zauważyliśmy kilka typowych błędnych wyobrażeń na temat urazów okołoporodowych oraz cywilnych procesów sądowych dotyczących błędów medycznych przy porodzie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące urazów okołoporodowych, Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych jest do Twojej dyspozycji 24h/7! bezpłatna porada prawna Czytaj więcej

Odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej przedawnienie O terminach przedawnienia roszczeń za błąd w sztuce lekarskiej pisaliśmy już wielokrotnie. Zapewne nasi stali czytelnicy potrafią z pamięci wyrecytować treść odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego.  Biorąc jednak pod uwagę, że wciąż dzwonią do nas osoby, których sprawy o błąd medyczny są przedawnione, postanowiliśmy zrobić krótką powtórkę. Kiedy przedawnia Czytaj więcej

Zadośćuczynienie za błąd lekarski przedawnienie Zgodnie z art. 445 § 1  k.c. w zw. z art. 444 k.c. osobie poszkodowanej przysługuje roszczenie o naprawienie szkody i zadośćuczynienia. Szkoda obejmuje wszelkie koszty, które powstały w związku ze zdarzeniem. Zadośćuczynienie ma stanowić rekompensatę z tytułu doznanych krzywd. Uzyskanie należytego zadośćuczynienia i odszkodowania, jak i renty wymaga specjalistycznej Czytaj więcej

Odszkodowanie za śmierć dziecka – historia naszego klienta Nie ukrywamy, że sprawy dotyczące błędów okołoporodowych są dla nas najtrudniejsze. Spotykamy się z wieloma przypadkami, kiedy skutkiem nieprawidłowo prowadzonego porodu jest znaczna niepełnosprawność dziecka. Prowadzimy też sprawy, w których konsekwencją błędu przy porodzie była śmierć dziecka. Oto fragment wiadomości, którą otrzymaliśmy od klienta: „Jak tylko usłyszałem Czytaj więcej

Poród pośladkowy zagrożenia Czy poród pośladkowy może być zagrożeniem dla zdrowia lub życia Twojego bądź Twojego dziecka? Zastanawiasz się czy poród naturalny w przypadku położenia pośladkowego jest możliwy? A jeśli tak, to czy jest on bezpieczny? bezpłatna konsultacja prawna Zamknij lub wciśnij ESC Poród pośladkowy zagrożenia Poród pośladkowy to taki, w trakcie którego to nie Czytaj więcej

Niedotlenienie okołoporodowe rokowania Niedotlenienie okołoporodowe rokowania – tak naprawdę sam fakt wystąpienia niedotlenienia okołoporodowego nie oznacza, że Twoje dziecko będzie chore. Taki stan jest zespołem objawów spowodowanych niedostateczną ilością tlenu w maleńkim organizmie noworodka. Co więcej, statystyki wskazują, iż niedotlenienie dotyczy 6/1 000 urodzonych noworodków. Aż 25% niedotlenionych dzieci umiera, a u kolejnych 25% stwierdza Czytaj więcej

1 2 14