fbpx
błąd lekarski przy porodzieStrona główna
niedotlenienie noworodkaniedotlenienie okołoporodowe
zamartwica płoduzamartwica
niewspółmierność porodowaniewspółmierność porodowa
makrosomia
poród kleszczowyporód kleszczowy
poród vaccumvaccum
zielone wody płodowezielone wody płodowe
łożysko przodującełożysko przodujące
 odklejanie łożyskaodklejenie łożyska
błąd przy porodzie BLOGBLOG

Blog Urazy i Błędy Okołoporodowe

Wzmożone napięcie mięśniowe u niemowlaka przyczyny, objawy i skutki Wzmożone napięcie mięśniowe u niemowlaka (spastyczność) jest obecnie definiowane jako zaburzenie czuciowo-ruchowe, powstałe na skutek uszkodzenia górnego neuronu ruchowego, objawiające się mimowolną aktywacją mięśni – przerywaną lub stałą. Najczęstszą przyczyną wzmożonego napięcia mięśniowego u niemowlaka jest mózgowe porażenie dziecięce. W około 20 % przypadków do mózgowego porażenia Czytaj więcej

Zespół aspiracji smółki rokowania Zespół aspiracji smółki jest poważnym zaburzeniem oddychania związanym przedostaniem się smółki do dróg oddechowych dziecka. Generalnie smółka to pierwszy stolec noworodka oddawany tuż po urodzeniu. Jedną z niepokojących oznak przedostania się smółki do układu oddechowego dziecka jest obecność zielonych wód płodowych. Konsekwencją obecności smółki w płucach dziecka może być jedno z Czytaj więcej

Chwyt Kristellera Chwyt Kristellera oznacza ucisk na dno macicy stosowany w momencie rodzenia się główki oraz barków noworodka. Metoda ta jest nazywana manewrem, uciskiem a nawet „rękoczynem” Kristellera (manewr muellera-hillisa ). Środowisko medyczne nie wyraziło jednoznacznej opinii, co do skuteczności zastosowania tego zabiegu. Część z nich, wraz z Sądem Najwyższym na czele, uznaje chwyt Kristellera za metodę Czytaj więcej

Błąd medyczny przy porodzie – jak postąpić w przypadku wystąpienia błędu lekarskiego? W przypadku świadczeń zdrowotnych okołoporodowych obowiązują ścisłe reguły i standardy postępowania. Lekarze oraz cały personel medyczny powinni udzielać świadczeń z: należytą starannością, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy i praktyki medycznej, etyką zawodową. Szczególnej troski i opieki wymagają nowonarodzone dzieci. Personel medyczny zobligowany jest Czytaj więcej

Odszkodowanie za pęknięcia krocza Okołoporodowe pęknięcia krocza 3 i 4 stopnia, a odszkodowanie Według danych brytyjskich aż 80% kobiet doznaje urazu w czasie porodu z czego 60-70% urazów krocza wymaga zaopatrzenia chirurgicznego. Do uszkodzenia zwieracza odbytu dochodzi natomiast u 3% rodzących w grupie pierwiastek oraz 0,8% w grupie kobiet, które urodziły przynajmniej jedno dziecko. W Czytaj więcej

Porażenie Erba leczenie Najczęściej do porażenia Erba dochodzi na skutek przedłużającego się porodu naturalnego ze względu na masę urodzeniową dziecka. Między innymi z tego powodu makrosomia płodu jest jednym ze wskazań do cesarskiego cięcia. Nierzadko może dojść do uszkodzenia poprzez zastosowany chwyt, czy też użycie kleszczy bądź próżnociągu. Zadzwoń do nas, aby dowiedzieć się, czy Czytaj więcej

Mózgowe porażenie dziecięce u dzieci Schorzenie mózgowego porażenia dziecięcego jest bardzo złożonym zganieniem, gdyż nie istnieje jednolita definicja w tym zakresie. Wynika to z różnorodności występujących objawów. Generalnie mózgowe porażenie dziecięce można zaliczyć do pewnego rodzaju zaburzeń centralnego układu nerwowego. Wynika to z niepostępującego uszkodzenia mózgu we wczesnym stadium rozwoju lub zaburzeń rozwojowych we wczesnym Czytaj więcej

Porażenie splotu barkowego przyczyny Okołoporodowe uszkodzenie splotu barkowego może mieć wiele przyczyn. Zazwyczaj, uszkodzenie splotu ramiennego jest jednym z poważnych powikłań porodu. W rzeczy samej dochodzi wtedy do uszkodzenia obwodowego układu nerwowego. Jeśli uważasz, że w Twoim przypadku zawinił personel medyczny i spowodowało, to ciężki uszczerbek na zdrowiu Twojego dziecka, to jak najszybciej powinnaś zaufać Czytaj więcej

  Przenoszona ciąża wywoływanie porodu po terminie Przenoszona ciąża wywoływanie porodu po terminie – lekarz nie ma możliwości wyznaczenia dokładnego dnia terminu porodu i robi to jedynie w przybliżeniu. Nie istnieje metoda, która byłaby w 100% precyzyjna. Najbardziej dokładne jest USG wykonywane w I trymestrze ciąży – wówczas ryzyko błędu pomiaru co do prawdopodobnej daty Czytaj więcej

Mózgowe porażenie dziecięce zaburzenia współwystępujące Mózgowe porażenie dziecięce to schorzenie dotyczące trwałego uszkodzenia centralnego układu nerwowego we wczesnym etapie rozwoju dziecka. Może ono powstać w okresie prenatalnym, okołoporodowym oraz w pierwszych miesiącach życia. Na objawy mózgowego porażenia dziecięcego składa się także wiele innych symptomów związanych z uszkodzeniem mózgu, do których należą zaburzenia ruchu, niepełnosprawność intelektualna Czytaj więcej

1 2 16