fbpx
błąd lekarski przy porodzieStrona główna
niedotlenienie noworodkaniedotlenienie okołoporodowe
zamartwica płoduzamartwica
niewspółmierność porodowaniewspółmierność porodowa
makrosomia
poród kleszczowyporód kleszczowy
poród vaccumvaccum
zielone wody płodowezielone wody płodowe
łożysko przodującełożysko przodujące
 odklejanie łożyskaodklejenie łożyska
błąd przy porodzie BLOGBLOG

Blog Urazy i Błędy Okołoporodowe

Błąd medyczny przy porodzie

Błąd medyczny przy porodzie – jak postąpić w przypadku wystąpienia błędu lekarskiego?

Błąd medyczny przy porodzie – jak postąpić w przypadku wystąpienia błędu lekarskiego?

W przypadku świadczeń zdrowotnych okołoporodowych obowiązują ścisłe reguły i standardy postępowania. Lekarze oraz cały personel medyczny powinni udzielać świadczeń z:

 • należytą starannością,
 • zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy i praktyki medycznej,
 • etyką zawodową.

Szczególnej troski i opieki wymagają nowonarodzone dzieci. Personel medyczny zobligowany jest do określonych czynności medycznych i pielęgnacyjnych. Zasady oraz standardy postępowania zostały ściśle określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia:

 • U. z 2012 r., poz. 1100
 • U. z 2015 r., poz. 2007

w sprawie standardów postępowania medycznego przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej nad kobietą w okresie:

 • fizjologicznej ciąży,
 • fizjologicznego porodu,
 • połogu,
 • oraz opieki nad noworodkiem.

Z naszej praktyki wiemy jednak, że wielokrotnie dochodzi do nieprzestrzegania standardów opieki i bezpieczeństwa zdrowia oraz życia zarówno matki, jak i dziecka podczas prowadzonego porodu.

bezpłatna konsultacja

Błąd przy porodzie – co robić, gdy do niego dojdzie?

Jak należy postąpić w sytuacji, gdy podejrzewasz, że dopuszczono się wobec Ciebie lub Twojego dziecka naruszenia lub nieprzestrzegania praw pacjenta?

Najważniejsze jest zabezpieczenie dowodów, czyli dokumentacji medycznej z porodu oraz hospitalizacji zarówno matki, jak również dziecka. W tym celu po opuszczeniu szpitala należy złożyć pisemny wniosek do szpitala o wydanie kopii pełnej dokumentacji medycznej.

Jeżeli potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku w Krajowym Rejestrze Osób Poszkodowanych bezpłatnie przygotujemy Ci niezbędne dokumenty.

Szpital ma na wydanie dokumentacji 30 dni, ale zazwyczaj znacznie szybciej udaje się je uzyskać.

Pamiętaj, aby podczas odbioru dokumentów zwrócić szczególną uwagę, czy dokumentacja została chronologicznie ułożona i ponumerowana. Masz do niej pełne prawo i płacisz za jej otrzymanie, zatem sprawdź dokładnie czy szpital wydał Ci pełen komplet.

Cena 1 kopii kosztuje obecnie maksymalnie 30 groszy, zatem zweryfikuj rachunek czy nie został on zawyżony.  Więcej o kosztach dokumentacji medycznej

Błędy okołoporodowe – niezbite dowody

Dokumentacja medyczna stanowi główny dowód w sprawie sądowej o błąd medyczny na:

 • powstanie nieprawidłowości podczas leczenia lub zabiegu
 • zaniedbania ze strony personelu medycznego
 • uchybienia lub niestosowanie się do określonych procedur medycznych
 • złą interpretację wyników
 • niewłaściwe lub opieszałe działania personelu medycznego podczas porodu
 • stosowanie nieaktualnej wiedzy medycznej
 • zastosowanie niewłaściwych leków
 • niewłaściwe monitorowanie postępu porodu
 • niewłaściwe rozpoznanie

Zgromadzoną dokumentację biegli podczas procesu sądowego poddają wnikliwej analizie. Na jej podstawie określają, czy doszło do błędu medycznego. W przypadku potwierdzenia wystąpienia błędu medycznego lub nieprawidłowości ze strony:

 • lekarza prowadzącego poród
 • położnej
 • personelu medycznego
 • placówki medycznej

osoba poszkodowana, czyli matka i / lub dziecko nabywa prawo do rekompensaty pieniężnej za doznane krzywdy i uszczerbek na zdrowiu w postaci:

 • odszkodowania za poniesione dotychczasowe koszty leczenia i rehabilitacji
 • zadośćuczynienie za ból i cierpienie, którego doznali z winy personelu medycznego
 • renty na zwiększone potrzeby i bieżące funkcjonowanie

Błąd medyczny – odszkodowanie po prostu Ci się należy

Każdego dnia spotykamy matki, które borykają się z trudną i bolesną codziennością w wyniku niezawinionego błędu lekarza lub personelu medycznego podczas porodu.

Ich dzieci cierpią, a one walczą z chorobą i budżetem domowym by zapewnić najlepszą opiekę oraz rehabilitację poszkodowanemu dziecku.

Pamiętaj, że kiedy dochodzi do błędu medycznego nie musisz być sama. Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych każdego dnia wspiera rodziny poszkodowane w wyniku błędu medycznego. Jeżeli Ty lub Twoje dziecko padliście ofiara błędu medycznego należy się Wam wsparcie, odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta.

Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją dokumentację szpitalną dając Ci odpowiedź na pytanie: Czy doszło do błąd medyczny przy porodzie?

zgłoś błąd medyczny teraz

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami przy porodzie, skutkującymi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu matki i nowo narodzonego dziecka. Zapewniamy profesjonalną i bezpłatną analizę Twojej sprawy oraz pomoc z zakresu prawa medycznego. Nasi prawnicy od 20 lat prowadzą sprawy błędów medycznych odnosząc liczne sukcesy.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Pokaż 0 Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!