Wpisy z: Maj 2019

Odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej przedawnienie O terminach przedawnienia roszczeń za błąd w sztuce lekarskiej pisaliśmy już wielokrotnie. Zapewne nasi stali czytelnicy potrafią z pamięci wyrecytować treść odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego.  Biorąc jednak pod uwagę, że wciąż dzwonią do nas osoby, których sprawy o błąd medyczny są przedawnione, postanowiliśmy zrobić krótką powtórkę. Kiedy przedawnia Czytaj więcej

Zadośćuczynienie za błąd lekarski przedawnienie Zgodnie z art. 445 § 1  k.c. w zw. z art. 444 k.c. osobie poszkodowanej przysługuje roszczenie o naprawienie szkody i zadośćuczynienia. Szkoda obejmuje wszelkie koszty, które powstały w związku ze zdarzeniem. Zadośćuczynienie ma stanowić rekompensatę z tytułu doznanych krzywd. Uzyskanie należytego zadośćuczynienia i odszkodowania, jak i renty wymaga specjalistycznej Czytaj więcej

Odszkodowanie od szpitala za śmierć dziecka – historia naszego klienta Nie ukrywamy, że sprawy dotyczące błędów okołoporodowych są dla nas najtrudniejsze. Spotykamy się z wieloma przypadkami, kiedy skutkiem nieprawidłowo prowadzonego porodu jest znaczna niepełnosprawność dziecka. Prowadzimy też sprawy, w których konsekwencją błędu przy porodzie była śmierć dziecka. Oto fragment wiadomości, którą otrzymaliśmy od klienta: „Jak Czytaj więcej