Wpisy z: Maj 2019

Błędne wyobrażenia rodziców na temat urazów okołoporodowych i procesów sądowych w sprawach dotyczących błędów medycznych Rozmawiając z potencjalnymi klientami, zauważyliśmy kilka typowych błędnych wyobrażeń na temat urazów okołoporodowych oraz cywilnych procesów sądowych dotyczących błędów medycznych przy porodzie. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące urazów okołoporodowych, Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych jest do Twojej dyspozycji 24h/7! bezpłatna porada prawna Czytaj więcej

Odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej przedawnienie O terminach przedawnienia roszczeń za błąd w sztuce lekarskiej pisaliśmy już wielokrotnie. Zapewne nasi stali czytelnicy potrafią z pamięci wyrecytować treść odpowiednich przepisów kodeksu cywilnego.  Biorąc jednak pod uwagę, że wciąż dzwonią do nas osoby, których sprawy o błąd medyczny są przedawnione, postanowiliśmy zrobić krótką powtórkę. Kiedy przedawnia Czytaj więcej

Zadośćuczynienie za błąd lekarski przedawnienie Zgodnie z art. 445 § 1  k.c. w zw. z art. 444 k.c. osobie poszkodowanej przysługuje roszczenie o naprawienie szkody i zadośćuczynienia. Szkoda obejmuje wszelkie koszty, które powstały w związku ze zdarzeniem. Zadośćuczynienie ma stanowić rekompensatę z tytułu doznanych krzywd. Uzyskanie należytego zadośćuczynienia i odszkodowania, jak i renty wymaga specjalistycznej Czytaj więcej

Odszkodowanie za śmierć dziecka – historia naszego klienta Nie ukrywamy, że sprawy dotyczące błędów okołoporodowych są dla nas najtrudniejsze. Spotykamy się z wieloma przypadkami, kiedy skutkiem nieprawidłowo prowadzonego porodu jest znaczna niepełnosprawność dziecka. Prowadzimy też sprawy, w których konsekwencją błędu przy porodzie była śmierć dziecka. Oto fragment wiadomości, którą otrzymaliśmy od klienta: „Jak tylko usłyszałem Czytaj więcej

Zamartwica urodzeniowa – objawy, postępowanie i skutki Zamartwica  oznacza niedotlenienie płodu. Płód, który doświadcza niedoboru tlenu próbuje uzupełnić jego braki poprzez wykonywanie gwałtownych ruchów oddechowych. Wtedy bardzo często dochodzi do zachłyśnięcia się wodami płodowymi. W wyniku takiego zdarzenia dochodzi często do niedotlenienia noworodka w trakcie porodu i po porodzie. Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne wskazuje  przede wszystkim Czytaj więcej