Wpisy z: Czerwiec 2019

Zamartwica urodzeniowa skutki Niewątpliwie zamartwica okołoporodowa (inaczej niedotlenienie) jest potencjalnym zagrożeniem dla życia dziecka. Jest to stan niedoboru tlenu, dlatego jego konsekwencje mogą być wręcz tragiczne. Niestety, do zamartwicy okołoporodowej może dojść z winy lekarza przeprowadzającego poród. Jeśli tak było w Twoim przypadku lub podejrzewasz, że za zły stan urodzeniowy Twojego dziecka odpowiedzialny jest personel Czytaj więcej

Drugi etap porodu Czy wiesz, że istnieją trzy porodu? Pierwszy etap porodu odnosi się do okresu między początkiem porodu, a momentem rozszerzenia szyjki macicy do 10 centymetrów. Drugi etap porodu to okres między rozszerzeniem szyjki macicy kobiety do 10 centymetrów a porodem dziecka. Trzeci etap porodu to dostarczenie łożyska. W dzisiejszym artykule skupimy się na drugim Czytaj więcej