Wpisy z: Marzec 2017

Encefalopatia przy porodzie – możliwe powikłania i leczenie Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna ( niedotlenienie okołoporodowe ) zdiagnozowana po porodzie może skutkować uszkodzeniami wielonarządowymi u nowonarodzonego dziecka, miedzy innymi: ośrodka układu nerwowego (OUN) serca nerek płuc jelit Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna wiąże się z licznymi powikłaniami depresja oddechowa (zwolnienie oraz spłycenie oddychania,bezdech) wraz z bradykardią noworodka (czyli zwolniony rytm serca) Read more

Złamanie kości przy porodzie – należne odszkodowanie i zadośćuczynienie Odszkodowanie i zadośćuczynienie za złamanie kości przy porodzie należy się poszkodowanemu dziecku oraz jego najbliższym, jeśli doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu nowonarodzonego dziecka z winy personelu medycznego. Złamanie kości przy porodzie noworodka występują z częstością 6–8 na 1000 porodów. Główną przyczyną złamań kości podczas porodu są duża Read more

Afazja dziecięca – problemy neurologiczne jako skutek błędu przy porodzie Afazja dziecięca to zaburzenie mowy, czyli trudności w wyrażaniu słowami myśli oraz problemy ze zrozumieniem słyszanych komunikatów. Afazja dziecięca nie wynika z nieprawidłowości w budowie anatomicznej aparatu mowy, czyli krtani, strun głosowych, języka, warg. Nie wynika też z problemów ze słuchem, czy też z upośledzenia Read more

Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna – rodzaje i objawy Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna (ENN) charakteryzuje się zróżnicowaniem objawów w zależności od stopnia uszkodzenia mózgu. Wyróżniamy trzy stopnie Encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwienej: lekki, umiarkowany i ciężki. Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna (ENN) Lekki stopień W przypadku wystąpienia lekkiego niedotlenienia noworodka w czasie pierwszych 24 godzin mogą pojawić się: wzmożone napięcie mięśni i odruchy ścięgniste, które mogą utrzymywać Read more

Dystocja barkowa przyczyny występowania Dystocja barkowa – głównym czynnikiem ryzyka dystocji barkowej jest: makrosomia płodu (masa dziecka powyżej 4500 g), otyłość u matki, cukrzyca, ciąża po terminie porodu, cukrzyca u matki, położenie poprzeczne płodu, słabe napięcie mięśniowe płodu, indukcja porodu, znieczulenie zewnątrzoponowe. Metody pozwalające na przewidzenie masy płodu obejmują chwyt Leopolda i badanie ultrasonograficzne. W Read more

Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna u noworodków Encefalopatia  (Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna – ENN) to inaczej niedotlenienie okołoporodowe, którego skutkiem jest uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego. Konsekwencjami encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej mogą być zaburzenia neurologiczne, trudności w nauce, MPD, padaczka lub nawet śmierć mózgu. Encefalopatia Encefalopatię niedotlenieniowo-niedokrwienna można zdiagnozować na podstawie czynników ryzyka wystąpienia niedotlenienia u noworodka. Należą do nich: nieprawidłowy zapis kardiotokograficzny Read more

Zielone wody płodowe – zespół aspiracji smółki Zielone wody płodowe zawsze sugerują obecność smółki w wodach płodowych. Zielone wody płodowe stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia dziecka. W smółce znajduje się bowiem wiele biochemicznych substancji, które mogą zostać absorbowane do dróg oddechowych dziecka. Przedostanie się smółki do płuc płodu może spowodować poważne komplikacje w procesie Read more

Posocznica – co to jest? Posocznica (tzw. sepsa) jest dla lekarzy wyzwaniem. Posocznica to uogólniona reakcja organizmu na zakażenie. Ma bardzo gwałtowny przebieg, jest trudna do zdiagnozowania i w kilka godzin może doprowadzić do krytycznego stanu oraz śmierci. Jak rozpoznać posocznicę u dziecka? Wczesne objawy sepsy są zbliżone do symptomów infekcji dróg oddechowych lub nieżytu Read more

Błąd przy porodzie – czy zrobiłaś już wszystko, aby pomóc swojemu dziecku? Błąd przy porodzie mógł negatywnie wpłynąć na stan zdrowia oraz rozwój psychoruchowy Twojego dziecka. Podczas porodu ważna jest każda sekunda. Wszystkie decyzje powinny być podejmowane natychmiast, lecz z należytą starannością. Część komplikacji, które mogą pojawić się w czasie porodu można przewidzieć wcześniej. Niestety Read more