błąd lekarski przy porodzieStrona główna
niedotlenienie noworodkaniedotlenienie okołoporodowe
zamartwica płoduzamartwica
niewspółmierność porodowaniewspółmierność porodowa
makrosomia
poród kleszczowyporód kleszczowy
poród vaccumvaccum
zielone wody płodowezielone wody płodowe
łożysko przodującełożysko przodujące
 odklejanie łożyskaodklejenie łożyska
błąd przy porodzie BLOGBLOG

Nie bój się rozpocząć walki o sprawiedliwość i odszkodowanie za niedotlenienie dzecka w trakcie porodu. Jesteśmy po to, aby Ci pomóc. Zaufało nam wielu rodziców, których dzieci ucierpiały w wyniku błędu lekarskiego podczas porodu

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Rodzinom

alt=

250 000 zł

porażenie splotu barkowego

przy porodzie

Niedotlenienie noworodka

300 000 zł

niezdiagnozowanie rozszczepu kręgosłupa u płodu w okresie prenatalnym

Niedotlenienie przy porodzie

800 000 zł

upośledzenie psych-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

Niedotlenienie podczas porodu

1 200 000 zł

mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego

wykonania CC

Niedotlenienie okołoporodowe

Jak w 4 krokach uzyskać odszkodowanie za niedotlenienie noworodka przy porodzie?

Niedotlenienie okołoporodowe
Niedotlenienie przy porodzie
Niedotlenienie noworodka
Niedotlenienie okołoporodowe

Niedotlenienie okołoporodowe (hipoksja) przyczyny i skutki

 • Niedotlenienie okołoporodowe oznacza niewydolność oddechową u noworodka, spowodowaną niewystarczającą ilością tlenu przed, w trakcie lub po porodzie. Rokowania dla dzieci z niedotlenieniem okołoporodowym zależą od czasu, podczas którego dziecko nie było w stanie prawidłowo oddychać. W przypadku niedotlenienia ważna jest każda minuta!

 • Przedłużone niedotlenienie noworodka przy porodzie jest bardzo groźnym stanem i wiąże się z uszkodzeniami mózgu, serca, nerek oraz płuc lub nawet śmiercią dziecka. Jeżeli przez personel medyczny szpitala nie zostaną podjęte właściwe działania, Twoje dziecko może być narażone na poważne powikłania okołoporodowe.

 • Przyczyną niedotlenienia noworodka przy porodzie mogą być błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród. Nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle porodowe powoduje niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.

 • Niedotlenienie noworodka może również wystąpić podczas ciężkiego porodu kleszczowego lub przez nieprawidłowe ułożenie płodu. Przedłużanie się fazy wydalania płodu powoduje uciskanie mózgu dziecka. Jeżeli dojdzie wówczas do uszkodzenia ośrodka oddechowego, to zaburzenia oddychania u dziecka występują zaraz po porodzie.

 • Symptomy niedotlenienia mózgu u noworodka to: siny lub błękitny odcień skóry, niska częstotliwość akcji serca, bezwładne kończyny oraz słaba reakcja na stymulację.

 • Niedotlenienie okołoporodowe diagnozuje się na podstawie oceny skalą Apgar. Jeżeli w 5 oraz 10 minucie życia ta ocena wynosi maksymalnie 3 punkty, można stwierdzić ciężkie niedotlenienie u noworodka.

 • Niedotlenienie u noworodka objawia się również obniżoną wartością pH (poniżej 7) we krwi pępowinowej, podwyższeniem poziomu kreatyniny i aminotransferaz wątrobowych, obniżeniem poziomu płytek krwi oraz wzrostem liczby erytrocytów.

 • Najbardziej wrażliwym na niedotlenienie narządem jest mózg. Gdy niedotlenienie u noworodka trwa długo, może dojść do nieodwracalnych i trwałych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i doprowadzić w konsekwencji do  (MPD) Móżgowe Porażenie Dziecięce, opóźnienia rozwoju umysłowego, upośledzenia narządów słuchu lub wzroku oraz padaczki.

 • Główne przyczyny niedotlenienia okołoporodowego: poród przed 37 tygodniem, ciąża przenoszona, przedwczesny lub przedłużający się poród, nieprawidłowe ułożenie dziecka w brzuchu oraz ciąża mnoga, pęknięcie macicy, odpływanie zielonego płynu owodniowego, schorzenia łożyska, problemy z pępowiną, np. wypadnięcie pępowiny lub owinięcie pępowiny na szyi dziecka.

  Niedotlenienie mózgu u noworodka często jest skutkiem źle przeprowadzonego porodu

 • Niektórym niedotlenieniom podczas porodu można zapobiec np. właściwie i rzetelnie monitorując stan dziecka za pomocą KTG.

 • Leczenie niedotlenienia u noworodka sprowadza się do: resuscytacji dziecka, podania tlenu w razie potrzeby, sztucznej wentylacji, wykonaniu masażu serca, w razie konieczności podanie adrenaliny.