błąd lekarski przy porodzieStrona główna
niedotlenienie noworodkaniedotlenienie okołoporodowe
zamartwica płoduzamartwica
niewspółmierność porodowaniewspółmierność porodowa
makrosomia
poród kleszczowyporód kleszczowy
poród vaccumvaccum
zielone wody płodowezielone wody płodowe
łożysko przodującełożysko przodujące
 odklejanie łożyskaodklejenie łożyska
błąd przy porodzie BLOGBLOG

Nie bój się rozpocząć walki o sprawiedliwość i odszkodowanie za niedotlenienie dzecka w trakcie porodu. Jesteśmy po to, aby Ci pomóc. Zaufało nam wielu rodziców, których dzieci ucierpiały w wyniku błędu lekarskiego podczas porodu

Mieliśmy Przyjemność Pomóc Wielu Wspaniałym Rodzinom

ciężkie niedotlenienie noworodka

250 000 zł

porażenie splotu barkowego

przy porodzie

Niedotlenienie okołoporodowe

300 000 zł

niezdiagnozowanie rozszczepu kręgosłupa u płodu w okresie prenatalnym

Niedotlenienie noworodka

800 000 zł

upośledzenie psych-ruchowe w wyniku niedotlenienia dziecka przy porodzie

Niedotlenienie okołoporodowe

1 200 000 zł

mózgowe porażenie dziecięce na skutek zbyt późnego

wykonania CC

Niedotlenienie okołoporodowe

Niedotlenienie okołoporodowe, jak w 4 krokach uzyskać odszkodowanie za błąd przy porodzie?

ciężkie niedotlenienie noworodka
Niedotlenienie okołoporodowe
Niedotlenienie noworodka
Niedotlenienie okołoporodowe

Co to jest niedotlenienie okołoporodowe (hipoksja)?  

Jakie są jego przyczyny, objawy i skutki niedotlenienia noworodka przy porodzie?

 • Hipoksja czyli niedotlenienie okołoporodowe oznacza niewydolność oddechową u noworodka, spowodowaną niewystarczającą ilością tlenu przed, w trakcie lub po porodzie. Rokowania dla dzieci z niedotlenieniem okołoporodowym zależą od czasu, podczas którego dziecko nie było w stanie prawidłowo oddychać. W przypadku niedotlenienia ważna jest każda minuta!

 • Przedłużone i ciężkie niedotlenienie noworodka przy porodzie jest bardzo groźnym stanem i wiąże się z uszkodzeniami mózgu, serca, nerek oraz płuc lub nawet śmiercią dziecka. Jeżeli przez personel medyczny szpitala nie zostaną podjęte właściwe działania, Twoje dziecko może być narażone na poważne powikłania okołoporodowe.

 • Przyczyną niedotlenienia mózgu u noworodka przy porodzie mogą być błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród. Nieprawidłowe  sztuczne wywołanie porodu (indukcja) może powodować niedotlenienie macicy, łożyska i płodu.

 • Niedotlenienie okołoporodowe noworodka może również wystąpić podczas ciężkiego porodu kleszczowego lub przez nieprawidłowe ułożenie płodu. Przedłużanie się fazy wydalania płodu powoduje uciskanie mózgu dziecka. Jeżeli dojdzie wówczas do uszkodzenia ośrodka oddechowego, to zaburzenia oddychania u dziecka występują zaraz po porodzie.

 • Symptomy niedotlenienia okołoporodowego mózgu u dziecka to: siny lub błękitny odcień skóry, niska częstotliwość akcji serca, bezwładne kończyny oraz słaba reakcja na stymulację.

 • Niedotlenienie okołoporodowe diagnozuje się na podstawie oceny skalą Apgar. Jeżeli w 5 oraz 10 minucie życia ta ocena wynosi maksymalnie 3 punkty, można stwierdzić ciężkie niedotlenienie u noworodka.

Niedotlenienie okołoporodowe obrazuje gazometria z krwi pępowinowej 

 • Najbardziej wrażliwym na niedotlenienie narządem jest mózg. Gdy niedotlenienie u noworodka trwa długo, może dojść do nieodwracalnych i trwałych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (OUN) i doprowadzić w konsekwencji do  (MPD) Móżgowe Porażenie Dziecięce, opóźnienia rozwoju umysłowego, upośledzenia narządów słuchu lub wzroku oraz padaczki.
 • Niedotlenienie u noworodka objawia się również obniżoną wartością pH (poniżej 7) we krwi pępowinowej. Podwyższeniem poziomu kreatyniny i aminotransferaz wątrobowych, obniżeniem poziomu płytek krwi oraz wzrostem liczby erytrocytów.
 • Główne przyczyny niedotlenienia okołoporodowego: poród przed 37 tygodniem, ciąża przenoszona, przedwczesny lub przedłużający się poród, nieprawidłowe ułożenie dziecka w brzuchu oraz ciąża mnoga, pęknięcie macicy, odpływanie zielonego płynu owodniowego, schorzenia łożyska, problemy z pępowiną, np. wypadnięcie pępowiny lub owinięcie pępowiny na szyi dziecka.

Niedotlenienie mózgu u noworodka często jest skutkiem źle przeprowadzonego porodu

 • Niektórym niedotlenieniom okołoporodowym można zapobiec np. właściwie i rzetelnie monitorując stan dziecka za pomocą KTG.

 • Leczenie niedotlenienia u noworodka sprowadza się najczęściej do: resuscytacji dziecka, podania tlenu w razie potrzeby, sztucznej wentylacji, wykonaniu masażu serca, w razie konieczności do podania adrenaliny.