fbpx
błąd lekarski przy porodzieStrona główna
niedotlenienie noworodkaniedotlenienie okołoporodowe
zamartwica płoduzamartwica
niewspółmierność porodowaniewspółmierność porodowa
makrosomia
poród kleszczowyporód kleszczowy
poród vaccumvaccum
zielone wody płodowezielone wody płodowe
łożysko przodującełożysko przodujące
 odklejanie łożyskaodklejenie łożyska
błąd przy porodzie BLOGBLOG

Blog Urazy i Błędy Okołoporodowe

Krwotok poporodowy

Krwotok poporodowy

Krwotok poporodowy – postępowanie operacyjne  

Krwotok poporodowy (PPH), mimo postępu jaki się dokonał w medycynie, w dalszym ciągu pozostaje główną przyczyną zgonów związanych z ciążą, porodem i połogiem. W latach 1991-2008 w Polsce spośród 631 zgonów kobiet z powodów położniczych co trzeci był spowodowany krwotokiem poporodowym.

Krwotok poporodowy  – wstępne procedury postępowania

W przypadku wystapienia krwotoku lekarza wykonuje:

  • energiczny masaż zewnętrzny mięśnia macicy
  • energiczny masaż zewnętrzny mięśnia macicy
  • uciśnięcie aorty brzusznej
  • chwyt Hamiltona (dwuręczny ucisk macicy)
  • leki obkurczające mięsień macicy

Jeśli powyższe działania nie opanują krwotoku należy rozpocząć postępowanie chirurgiczne.

bezpłatna porada

Krwotok poporodowy – leczenie chirurgiczne

Postępowanie chirurgiczne ma na celu szybkie ograniczenie krwawienia z macicy spowodowanego najczęściej atonią mięśnia macicy lub krwawieniem z miejsca łożyskowego. Zamknięcie tętnic od strony sklepień pochwy jest pierwszym etapem postępowania zabiegowego w krwotoku poporodowym, polegającym na założeniu hemostatycznych szwów Kervina-Chrobaka lub szwów Hebischa-Hucha.

Bardziej preferowana jest metoda Hebischa-Hucha. Procedura ta może być skuteczna w około 90% przypadków. Jest ona stosunkowo prosta i powoduje natychmiastowe zahamowanie krwawienia. W sytuacji, gdy zaistnieje konieczność usunięcia macicy, podkłucie tętnic macicznych zminimalizuje utratę krwi. Możliwym, ale rzadkim powikłaniem tego zabiegu może być zamknięcie moczowodu.

Po wykorzystaniu przedstawionych powyżej sposobów i braku zachamowania krwotoku pozostaje usunięcie macicy. Takie postępowanie jest zgodne z wytycznymi WHO.

Histerektomia czy amputacja trzonu macicy?

Opinie dotyczące okołoporodowego wycięcia trzonu macicy są podzielone. Nadszyjkowe usunięcie trzonu macicy z pozostawieniem przydatków, mimo że jest operacją prostszą, nie przez wszystkich lekarzy wybierane jest w pierwszej kolejności. W wielu placówkach medycznych preferuje się jednak całkowite usunięcie macicyhisterotomię.

Zwolennicy okołoporodowej histerektomii twierdzą, że pozostawienie szyjki macicy nie daje pewności pełnego opanowania krwotoku. Ponadto, pozostawienie kikuta szyjki macicy nie zapewnia dogodnych warunków do zaopatrzenia krwiaka przymacicza, częstego powikłania pęknięcia macicy.

W przypadkach ciężkiego krwotoku ze wstrząsem można w leczeniu operacyjnym zastosować amputację nadszyjkową trzonu macicy – jest metoda szybsza, pozwalająca opanować ciężki krwotok. Ponadto, zmniejsza możliwość uszkodzenia moczowodów oraz pęcherza moczowego w porównaniu z całkowitą histerektomią. Wykonywanie histerektomii w masywnym krwotoku z ciężkim wstrząsem wydłuża zabieg operacyjny i w ostateczności może nie uratować pacjentki.

zadzwoń teraz

Czy można było tego uniknąć?

Usunięcie macicy to bardzo poważna operacja, odciskająca swe piętno na psychice kobiety.

Kobiety, które były zmuszone poddać się takiej operacji bardzo często mają problemy, by realizować swoje potrzeby biologiczne, psychiczne, seksualne i społeczne. Zapewne też często zadają sobie pytanie, czy można było tego uniknąć? Czy lekarz mógł przewidzieć, że podczas porodu dojdzie do tak poważnych komplikacji?

Jeśli podejrzewasz, że podczas Twojego porodu doszło do błędu medycznego zgłoś się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych. Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami okołoporodowymi.

 bezpłatna konsultacja prawna

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

 

Pokaż 0 Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!