fbpx
błąd lekarski przy porodzieStrona główna
niedotlenienie noworodkaniedotlenienie okołoporodowe
zamartwica płoduzamartwica
niewspółmierność porodowaniewspółmierność porodowa
makrosomia
poród kleszczowyporód kleszczowy
poród vaccumvaccum
zielone wody płodowezielone wody płodowe
łożysko przodującełożysko przodujące
 odklejanie łożyskaodklejenie łożyska
błąd przy porodzie BLOGBLOG

Blog Urazy i Błędy Okołoporodowe

Badania prenatalneBadania prenatalne – czym są?

Badania prenatalne to wszystkie badania wykonywane w diagnostyce płodu. Badania prenatalne mają na celu wykrycie wad wrodzonych i chorób uwarunkowanych genetycznie oraz dostarczenie rodzicom informacji pozwalających na podjęcie świadomych decyzji dotyczących rodzicielstwa. Podkreślić należy, że brak badań równoznaczny jest z niemożliwością zapobieżenia ewentualnym skutkom tj. wad płodu.

bezpłatna konsultacja prawna

Badania prenatalne – podział

Badania prenatalne, które może wykonać każda kobieta, definiuje się jako przesiewowe. Jeśli te wskażą wynik nieprawidłowy, wykonuje się badania celowane. Wśród badań inwazyjnych wymienić można amniopunkcję, biopsję kosmówki oraz kordocentezę. Badania prenatalne nieinwazyjne to: badania ultrasonograficzne, oznaczanie markerów w surowicy matki (test PAP-A, ocena przezierności karkowej NT), test potrójny i badania komórek płodu we krwi matki.

Badania prenatalne – badanie USG

Wyróżnia się USG I° – przesiewowe oraz II° – szczegółowe, genetyczne. Poprzez badanie ultrasonograficzne możliwe jest wykrycie wad ośrodkowego układu nerwowego w postaci wodogłowia, małogłowia, przepukliny oponowo-rdzeniowej, przepukliny mózgowej, wad układu kostnego takich jak zniekształcenie kończyn, wrodzona łamliwość kości, wad serca, nerek (wodonercze, brak nerek, torbielowatość nerek), wad przewodu pokarmowego, wad twarzoczaszki.

Badania prenatalne – test PAPP-A (10 -13 hbd)

Badania prenatalne w postaci testu PAPP-A polegają na oznaczeniu ciążowego osoczowego A (PAPP-A: Pregnancy Associated Plasma Protein A) i wolnej podjednostki beta gonadotropiny kosmówkowej (β – HCG: free β – Human Chorionic Gonadotropin). Badanie to jest refundowane i komfortowe dla pacjentki; nie odbiega od standardowego wykonywanego w czasie ciąży- specjalne badanie USG. Wynik stwierdzający obniżone poziomy PAPP-a oraz podwyższone beta hCG i przezierność karkową stanowi o zespole Downa. Wynik tego badania jest bardzo wiarygodny- wskaźnik powodzenia wynosi ok 90%.

zadzwoń teraz

Badania prenatalne – test potrójny

Badania prenatalne (test potrójny) wykonuje się w celu ustalenia zaburzeń ośrodkowego układu nerwowego, np. rozszczepu kręgosłupa. Stwierdzić także można zespół Downa, zespół Edwardsa. Polega na pobraniu krwi od ciężarnej, która trafia do analizy.

Badania prenatalne – badania przesiewowe surowicy matki

Obejmują swym zakresem oznaczanie markerów płodowych, to jest białek produkowanych przez płód we wczesnym okresie ciąży, obecnych w surowicy matki, w dających się przewidzieć stężeniach, przez cały okres ciąży. Przykładowo, niskie stężenie AFP związane jest z ryzykiem wystąpienia zespołu Downa, podobnie jak stwierdzenie wyższego stężenia hCG u płodu.

Badania prenatalne – uświadamiamy przyszłych rodziców

Poszerzamy Waszą wiedzę, ponieważ chcemy, abyście byli świadomymi pacjentami. Jeżeli napotkacie na swojej drodze jakikolwiek problem, chętnie służymy pomocą i bezpłatną poradą z zakresu prawa medycznego.

Podejrzewacie, że lekarz popełnił błąd? Zadzwońcie do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych pod nr telefonu 722 080 080 i porozmawiajcie z profesjonalistą odnośnie swoich obaw.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!