fbpx
błąd lekarski przy porodzieStrona główna
niedotlenienie noworodkaniedotlenienie okołoporodowe
zamartwica płoduzamartwica
niewspółmierność porodowaniewspółmierność porodowa
makrosomia
poród kleszczowyporód kleszczowy
poród vaccumvaccum
zielone wody płodowezielone wody płodowe
łożysko przodującełożysko przodujące
 odklejanie łożyskaodklejenie łożyska
błąd przy porodzie BLOGBLOG

Blog Urazy i Błędy Okołoporodowe

Nieprawidłowe zagnieżdżenie łożyska

Nieprawidłowe zagnieżdżenie łożyska

Nieprawidłowe zagnieżdżenie łożyska – od pierwszych tygodni ciąży wraz z kształtowaniem się płodu dochodzi do rozwoju łożyska.  Łożysko jest niezbędnym elementem ciąży, warunkującym prawidłowy rozwój i życie płodu. Odgrywa ono ogromną rolę w regulacji wszystkich procesów związanych z jego wewnątrzmacicznym rozwojem. Za pośrednictwem łożyska bowim dostarczane są do płodu wszystkie niezbędne substancje odżywcze i tlen oraz odprowadzane produkty przemiany materii i dwutlenek węgla. Wszelkie nieprawidłowości łożyska mogą mieć bardzo istotny wpływ nie tylko na rozwój płodu, ale także na przebieg ciąży, porodu i połogu. Powikłania związane z łożyskiem przodującym nieprawidłowo zagnieżdżonym możemy podzielić na trzy grupy.

 • Pierwsza związana jest z krwotokiem przedporodowym z uwagi na silną korelację z łożyskiem przodującym.
 • Druga grupa związana jest z powikłaniami śródporodowymi tj.: krwotok, histerektomia, uszkodzenia operacyjne narządów wewnętrznych. Zaliczymy tu również powikłania związane z wcześniactwem (rozwiązanie ciąży przed terminem).
 • Do trzeciej grupy zaliczymy powikłania okresu poporodowego w tym: zakażenia, DIC, formowanie przetok w miednicy mniejszej, reoperacje.

Według dostępnych doniesień śmiertelność w grupie pacjentek z łożyskiem centralnie przodującym z nieprawidłową implantacją wynosi około 7%. Z uwagi na odsetek powikłań śródoperacyjnych i pooperacyjnych znacząco częściej obserwujemy dużą utratę krwi (nierzadko ponad 3000 ml) oraz objawy wstrząsu krwotocznego. Skutkuje to często masywnym przetoczeniem krwi i jej produktów (co 5 pacjentka wymaga przetoczenia przynajmniej 5 jednostek). U ponad 65% ciężarnych, u których rozpoznano to powikłanie, do rozwiązania dochodzi przed 37. tygodniem ciąży, a u około 30% przed 34. tygodniem ciąży.

bezpłatna konsultacja

Nieprawidłowe zagnieżdżenie łożyska – postępowanie

W przypadku rozpoznanego nieprawidłowego zagnieżdżenia łożyska niezwykle istotne jest rozpatrzenie kluczowych aspektów dotyczących zachowania zdrowia, a niejednokrotnie życia kobiety ciezarnej. W sytuacjach zagrożenia życia zdecydowane i często bardziej radykalne metody mogą okazać się jedynie skutecznym sposobem opanowania krwotoku.

W momencie rozpoznania łożyska wrośniętego przed porodem istnieje przynajmniej teoretycznie możliwość i czas przedyskutowania opcji terapeutycznych zarówno z pacjentką, jak i w gronie lekarzy specjalistów chirurgów, urologów oraz anestezjologów. Często postępowanie terapeutyczne przebiega w sytuacjach nagłych, bezpośredniego zagrożenia życia i nie ma możliwości przeanalizowania wszystkich protokołów leczniczych. Dlatego tak ważna wydaje się jak najwcześniejsza diagnostyka ewentualnego stopnia wrastania łożyska celem odpowiedniego przygotowania strategii postępowania. Zdecydowana większość powikłań (90%) wystąpuje po 36 tygodniu ciąży dlatego tak ważna jest wczesna diagnostyka szczególnie u kobiet w grupie ryzyka.

zadzwoń teraz

Nieprawidłowe zagnieżdżenie łożyska – leczenie operacyjne

Histerektomia położnicza stanowiła dotychczas metodę z wyboru w przypadku pacjentek z łożyskiem przodującym i dodatkowo nieprawidłowo wrastającym w ścianę macicy. Jest to jedna z najtrudniejszych operacji położniczych z uwagi na zakres oraz zmienione warunki anatomiczne. Obarczona jest dużym odsetkiem powikłań wczesnych, śródoperacyjnych, takich jak:

 • krwotok porodowy
 • wstrząs hipowolemiczny lub krwotoczny
 • zespół DIC
 • uszkodzenie pęcherza moczowego
 • uszkodzenie lub podwiązanie moczowodów
 • uszkodzenie struktur przydatków i więzadeł macicy
 • nawet zgon

Do powikłań odległych związanych z histerektomią położniczą należą:

 • zaburzenia statyki narządu rodnego
 • pogorszenie satysfakcji życia seksualnego, a przez to zmniejszenie jakości życia

Również z uwagi na ryzyko powikłań i okaleczenia pacjentki w trakcie operacji, następowe operacje naprawcze, które nie zawsze są w pełni satysfakcjonujące i odnoszące pożądany skutek, pomijając ich koszty i pogorszenie codziennego funkcjonowania. Istnieje duże ryzyko powstania powikłań w postaci:

 • przetok pęcherzowo-pochwowych
 • zakażenia, w tym również rozwoju zakażenia septycznego

Mając na względzie wyżej wymienione powikłania oraz obciążenie dla pacjentki preferowaną metodą i możliwie najlepszą opcją pozostaje nad-pochwowe wycięcie macicy z pozostawieniem przydatków.

Nieprawidłowe zagnieżdżenie łożyska -leczenie zachowawcze

Z uwagi na ryzyko, jakie niesie ze sobą postępowanie radykalne, położnicze usunięcie macicy, lekarze często szukają metody zachowawczego postępowania. Podjęcie takiej próby jest w pełni uzasadnione, gdy każda kobieta pragnie zachować w pełni swój potencjał rozrodczy. Dotyczy to szczególnie sytuacji po niepowodzeniach położniczych.

Postępowanie zachowawcze opiera się na jak najwcześniejszym rozpoznaniu powikłania, przygotowaniu kobiety cięzarnej tak pod względem klinicznym, jak i psychologicznym. Głównym założeniem postępowania zachowawczego jest zapobieganie krwotokowi w trakcie porodu oraz zachowanie macicy. W przygotowaniu do ukończenia ciąży bierze udział wielospecjalistyczny zespół, w skład którego wchodzą:

 • położnicy
 • anestezjolodzy
 • radiolodzy interwencyjni
 • urolodzy

Gdzie szulac pomocy?

Jeśli podejrzewasz, że podczas Twojej ciąży lub  porodu doszło do błędu medycznego skutkującego trwałym uszczerbkiem na zdrowiu Twoim lub Twojego dziecka, zgłoś się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych. Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami okołoporodowymi.

Jeśli Ty lub Twoje dziecko ucierpiało na skutek błędu medycznego i chciałabyś uzyskać informacje, czy przysługuje Ci odszkodowanie – skontaktuj się z nami. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją sprawę.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Pokaż 0 Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!