fbpx
błąd lekarski przy porodzieStrona główna
niedotlenienie noworodkaniedotlenienie okołoporodowe
zamartwica płoduzamartwica
niewspółmierność porodowaniewspółmierność porodowa
makrosomia
poród kleszczowyporód kleszczowy
poród vaccumvaccum
zielone wody płodowezielone wody płodowe
łożysko przodującełożysko przodujące
 odklejanie łożyskaodklejenie łożyska
błąd przy porodzie BLOGBLOG

Blog Urazy i Błędy Okołoporodowe

Zagrożenia w ciąży dla matki i dziecka

Zagrożenia w ciąży dla matki i dziecka

Czy wiesz jakie zagrożenia czyhają na rodzące się dziecko?

Każda mama powinna wiedzieć jakie zagrożenia mogą występować przed i w trakcie porodu. Właściwe przygotowanie merytoryczne kobiety ciężarnej może uratować życie i zdrowie maleństwa.

To właśnie matka jako pierwsza obserwuje niepokojące symptomy mogące świadczyć o zagrożeniu dla malucha, który się rodzi i na niej spoczywa obowiązek informowania lekarzy o niepokojących objawach.

Lekarz zaś zobowiązany jest wnikliwie analizować i optymalnie reagować na przekazywane informacje by nie narazić zdrowia i życia zarówno matki, jak i dziecka.

Czy Twój lekarz właściwie sprawował opiekę nad ciążą i zrobił wszystko, aby Twoje dziecko przyszło bezpiecznie na świat?

bezpłatna konsultacja

Zagrożenia w ciąży – na jakie scenariusze przyszła mama powinna być gotowa?

Jeżeli wywiad dotyczący ciąży lub przebieg porodu wskazuje na to, że urodzi się noworodek z grupy wysokiego ryzyka, poród powinien odbyć się w szpitalu o odpowiednim stopniu referencji. Podczas porodu powinien być obecny lekarz neonatolog, który niezwłocznie oceni i zaleci właściwe działania medyczne.

Jeżeli w wywiadzie przedporodowym lekarz odnotuje czynniki ryzyka, które mogą mieć wpływ na stan urodzeniowy noworodka – może skierować ciężarną do szpitala o odpowiednim stopniu referencyjności w celu zapewnienia optymalnej opieki medycznej dziecku zaraz po jego narodzinach.

Zagrożenia w ciąży – najczęstsze czynniki ryzyka:

 • wiek matki poniżej 16 lub powyżej 40 lat
 • obciążony wywiad położniczy np.: wcześniejszy zgon płodu, wady wrodzone, zakażenia wrodzone, wcześniactwo, IUGR
 • ciężkie choroby ogólnoustrojowe matki np.: nowotworowe, autoimmunologiczne, padaczka, choroby metaboliczne, psychiczne, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, niewydolność krążenia, stan po przeszczepieniu narządów, choroba zakaźna, zapalenie płuc, ciężka niedokrwistość, trombocytopenia, choroby endokrynologiczne itp
 • narkomania lub choroba alkoholowa matki
 • wpływ leków stosowanych w ciąży
 • choroby z grupy TORCH np.: toksoplazmoza, różyczka, cytomegalia, wirusowe zapalenie wątroby, kiła, AIDS, zakażenie wirusem opryszczki pospolitej
 • uraz matki np.: wypadek komunikacyjny
 • skrajnie złe warunki socjoekonomiczne i niedożywienie matki

Obserwacje to podstaw bezpieczeństwa płodu i noworodka

Każda przyszła mama powinna bacznie obserwować wszystkie niepokojące objawy i niezwłocznie zgłaszać je lekarzowi prowadzącemu ciąże lub bezpośrednio w szpitalu położniczym. 

  Czynniki / objawy

Zagrożenia

Wcześniactwo <37 tygodnia ciąży

 • Niewydolność oddechowa
 • Niewydolność krążenia
 • Wrodzone zakażenie
 • Sepsa
 • Hipoglikemia
 • Niedokrwistość
 • Żółtaczka
 • Drgawki
 • Niedotlenienie

Podejrzenie zakażenia wewnątrzmacicznego:

 • gorączka u matki >38◦C
 • tchykardia matki
 • tachykardia płodu >160/min
 • podwyższone stężenie białka C-reaktywnego (CRP) i leukocytoza u matki
 • odpływanie cuchnącego płynu owodniowego
 • odpływanie płynu owodniowego ponad 18 h
 • przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego
 • Wcześniactwo
 • Sepsa
 • Niewydolność oddechowa i krążeniowa
 • Drgawki
 • Hipoglikemia
 • Zaburzenia jonowe
 • Zapalenie płuc
 • Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
 • Niewydolność nerek
 • Martwicze zapalenie jelit

Poród po terminie – po 42 tygodniu ciąży

Niedotlenienie Zespół aspiracji smółki 

Ciąża mnoga

 • Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu (IUGR)
 • Zespół przetoczenia krwi między płodami (TTTS)
 • Wcześniactwo
 • Niedotlenienie

Poród gwałtowny

 • Uraz okołoporodowy
 • Wylew wewnątrzczaszkowy
 • Opóźnione wchłanianie płynu płucnego

Przedłużenie się II okresu porodu

 • Zgon płodu
 • Niedotlenienie
 • Uraz okołoporodowy

Odklejenie łożyska 

 • Zgon
  płodu
 • Niedotlenienie
 • Zamartwica
 • Encefalopatia niedokrwienno-niedotlenieniowa

Pęknięcie macicy oraz rozejście się blizny po cięciu cesarskim

 • Zgon płodu
 • Niedotlenienie
 • Zamartwica
 • Encefalopatia niedokrwienno-niedotlenieniowa

Odpływanie zielonego zawierającego smółkę płynu owodniowego

Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu (IUGR)

 • Zgon płodu
 • Wady wrodzone
 • Niedotlenienie
 • Zakażenie z grupy TORCH (toksoplazmoza, różyczka, cytromegalia, wirusowe zapalenie
  wątroby, kiła, AIDS, zakażenie wirusem opryszczki pospolitej)
 • Hipoglikemia
 • Policytemia

Makrosomia płodu >4000 g

 • Wady wrodzone
 • Hipoglikemia
 • Uraz porodowy z powodu dystocji barkowej

Rozpoznane prenatalnie wady wrodzone

 • Niewydolność oddechowa
 • Niewydolność krążeniowa
 • Konieczność natychmiastowej interwencji chirurgicznej

Nieprawidłowe położenie płodu – pośladkowe, poprzeczne, stópkowe itp

 • Uraz porodowy
 • Krwawienia

Wypadnięcie pępowiny

 • Zgon płodu
 • Niedotlenienie
 • Zamartwica
 • Encefalopatia niedokrwienno-niedotlenieniowa

Dystocja barkowa – niewspółmierność barkowa

Porażenie splotu barkowego

Nieprawidłowy rytm serca płodu w zapisie KTG

 • Zgon płodu
 • Niedotlenienie
 • Zakażenie
 • Blok serca płodu
 • Zastoinowa niewydolność serca płodu
 • Obrzęk uogólniony

Wielowodzie

 • Wady OUN
 • Niedrożność przewodu pokarmowego
 • Przepuklina przeponowa
 • Wytrzewienie
 • Guzy
 • Obrzęk uogólniony
 • Niedokrwistość
 • Wady chromosomalne
 • Cukrzyca matczyna
 • Niewydolność serca płodu
 • Zakażenie wrodzone
 • Niezdolność płodu do zagęszczania moczu
 • Makrosomia

Małowodzie

 • Zgon płodu
 • Niewydolność łożyska
 • Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu
 • Agenezja nerek
 • Hipoplazja płuc
 • Wady wrodzone

 

Nadciśnienie indukowane ciążą, rzucawka

 • Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu
 • Trombocytopenia
 • Niedokrwistość
 • Zaburzenia oddechowe
 • Drgawki
 • Zaburzenia jonowe

Nadciśnienie u matka

 • Zgon płodu
 • Niedotlenienie

Zespół HELLP – hemoliza, trombocytopenia, wzrost wartości enzymów wątrobowych

Wrodzona wada metabolizmu płodu 

Cukrzyca ciężarnych

 • Hipoglikemia
 • Makrosomia

Izoimmunizacja – konflikt serologiczny, stwierdzone immunizacja matki antygenami krwinek czerwonych płodu

 • Immunologiczny obrzęk uogólniony płodu

Poród zabiegowy: cięcie cesarskie, kleszcze, próżnociąg, itp

 • Uraz okołoporodowy
 • Krwawienie
 • Zespół
  zaburzeń oddychania (RDS)
 • Opóźnione wchłanianie płynu płucnego

Anomalie łożyskowe małe, olbrzymie, centralnie przodujące, brzeżnie usadowione, nieprawidłowy przyczep pępowiny

 • Wewnątrzmaciczne zahamowanie wzrostu
 • Makrosomia
 • Obrzęk uogólniony płodu
 • Utrata krwi

 

Zagrożenia w ciąży. Gdzie szukać pomocy ?

Jeżeli Twoje dziecko doznało trwałego uszczerbku na zdrowiu z powodu źle prowadzonej akcji porodowej niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Błędy lekarza w trakcie ciąży i porodu. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją dokumentację medyczną i damy Ci podpowiedź na pytanie – czy doszło do błędu medycznego?

Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami diagnostycznymi i okołoporodowymi skutkującymi trwałym uszczerbkiem na zdrowiu. Zapewniamy Tobie i Twojej rodzinie profesjonalną oraz bezpłatną analizę pełnej dokumentacji medycznej. Nasi prawnicy od 20 lat prowadzą sprawy błędów medycznych odnosząc liczne sukcesy.

Jeśli doszło do błędu medycznego należy Ci się zadośćuczynienie za ból i cierpienie, którego doznałaś.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Pokaż 0 Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!