fbpx
błąd lekarski przy porodzieStrona główna
niedotlenienie noworodkaniedotlenienie okołoporodowe
zamartwica płoduzamartwica
niewspółmierność porodowaniewspółmierność porodowa
makrosomia
poród kleszczowyporód kleszczowy
poród vaccumvaccum
zielone wody płodowezielone wody płodowe
łożysko przodującełożysko przodujące
 odklejanie łożyskaodklejenie łożyska
błąd przy porodzie BLOGBLOG

Blog Urazy i Błędy Okołoporodowe

błąd lekarski przedawnienieZadośćuczynienie za błąd lekarski przedawnienie

 • Zgodnie z art. 445 § 1  k.c. w zw. z art. 444 k.c. osobie poszkodowanej przysługuje roszczenie o naprawienie szkody i zadośćuczynienia.
 • Szkoda obejmuje wszelkie koszty, które powstały w związku ze zdarzeniem.
 • Zadośćuczynienie ma stanowić rekompensatę z tytułu doznanych krzywd.
 • Uzyskanie należytego zadośćuczynienia i odszkodowania, jak i renty wymaga specjalistycznej wiedzy zarówno prawniczej, jak i medycznej.
 • Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych gwarantuje Ci bezpłatną analizę dokumentacji medycznej przez najlepszych specjalistów.

bezpłatna konsultacja pawna

Zadośćuczynienie za błąd lekarski przedawnienie

 • Podstawowym terminem dochodzenia roszczeń jest okres 3 lat od momentu dowiedzenia się o szkodzie i osobie odpowiedzialnej za jej wyrządzenie.
 • Zaznacza się jednak, iż nie może upłynąć więcej niż 10 lat od samego zdarzenia.
 • Jeżeli do szkody doszło w związku ze zbrodnią lub występkiem, termin te może wydłużyć się do lat 20 od dnia popełnienia przestępstwa.
 • Należy podkreślić, iż podstawowy termin jest inny dla małoletnich poprzez wprowadzone zmiany w Kodeksie cywilnym z 10 sierpnia 2007 roku. Tym samym, nie może on skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch  od uzyskania pełnoletniości  (podstawa prawna: 442[1] § 4 k.c.). Oznacza to, iż dziecko ma prawo dochodzi swoich roszczeń do 20 roku życia.

Podkreślenia wymaga, iż bieg przedawnienia przerywa zawezwanie do próby ugodowej lub złożenie pozwu.

zadzwoń teraz

Błąd lekarski, błąd medyczny, czy zdarzenie medyczne?

Nierzadko spotykamy się z tymi pojęciami używanymi zamiennie. Warto nadmienić, iż zarówno pojęcie błędu lekarskiego czy błędu medycznego nie posiada swojej ustawowej definicji.

Natomiast Sąd Najwyższy na gruncie orzecznictwa podejmował się wyjaśnienia jeszcze jednego sformułowania – błąd w sztuce lekarskiej.  Jedynie pojęcie zdarzenia medycznego znalazło swoje rozwinięcie w akcie normatywnym. Taką definicję zawiera art. 67a ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodnie z tym przepisem zdarzeniem medycznym jest zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta. Owe sytuacji muszą także być następstwem działań niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną, związanych z:

 • diagnozą, jeżeli spowodowała niewłaściwie leczenie albo je opóźniła, przyczyniając się do rozwoju choroby
 • leczeniem, w tym wykonania zabiegu operacyjnego
 • zastosowaniem produktu leczniczego lub wyrobu medycznego

Zdarzeniem medycznym jest zdarzenie mające negatywne skutki dla poszkodowanego w postaci między innymi rozstroju zdrowia lub uszkodzenia ciała. Mowa tu oczywiście o czynności (zaniechaniu lub działaniu) osoby wykonującej zawód medyczny. Osoba ta musi dopuścić się naruszenia aktualnie obowiązujących i wypracowanych na gruncie nauki oraz praktyki reguł postępowania w danym przypadku.

Zadośćuczynienie za błąd lekarski przedawnienie – profesjonalna pomoc

Zadzwoń do nas, aby dowiedzieć się, czy Twoje roszczenie uległo przedawnieniu. Rozważymy szanse uzyskania adekwatnego zadośćuczynienia, odszkodowania, czy też renty.

Za przeprowadzenie analizy dokumentacji medycznej nie pobieramy żadnych opłat. Rozliczamy się co do sukcesu, co daje Ci gwarancję współpracy na najwyższym poziomie.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

« Poprzedni artykuł – – Nastepny artykuł »
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!