błąd lekarski przy porodzieStrona główna
niedotlenienie noworodkaniedotlenienie okołoporodowe
zamartwica płoduzamartwica
niewspółmierność porodowaniewspółmierność porodowa
makrosomia
poród kleszczowyporód kleszczowy
poród vaccumvaccum
zielone wody płodowezielone wody płodowe
łożysko przodującełożysko przodujące
 odklejanie łożyskaodklejenie łożyska
błąd przy porodzie BLOGBLOG

Blog Urazy i Błędy Okołoporodowe

Zamartwica konsekwencje dla noworodka Zamartwica jest to innymi słowami niedotlenienie płodu. Zdarzają się przypadki kiedy płód próbuje uzupełnić braki niedoboru tlenu poprzez wykonywanie gwałtownych ruchów oddechowych. Skutkiem tych prób może być właśnie zamartwica. Twoje dziecko urodziło się w zamartwicy? Skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych, pomożemy Ci uzyskać godne odszkodowanie za doznane straty! Zamartwica Czytaj więcej

Niedotlenienie okołoporodowe rokowania Niedotlenienie okołoporodowe rokowania – tak naprawdę sam fakt wystąpienia niedotlenienia okołoporodowego nie oznacza, że Twoje dziecko będzie chore. Taki stan jest zespołem objawów spowodowanych niedostateczną ilością tlenu w maleńkim organizmie noworodka. Co więcej, statystyki wskazują, iż niedotlenienie dotyczy 6/1 000 urodzonych noworodków. Aż 25% niedotlenionych dzieci umiera, a u kolejnych 25% stwierdza Czytaj więcej

Zadośćuczynienie za błąd lekarski przedawnienie Zgodnie z art. 445 § 1  k.c. w zw. z art. 444 k.c. osobie poszkodowanej przysługuje roszczenie o naprawienie szkody i zadośćuczynienia. Szkoda obejmuje wszelkie koszty, które powstały w związku ze zdarzeniem. Zadośćuczynienie ma stanowić rekompensatę z tytułu doznanych krzywd. Uzyskanie należytego zadośćuczynienia i odszkodowania, jak i renty wymaga specjalistycznej Czytaj więcej

Zamartwica urodzeniowa skutki Niewątpliwie zamartwica okołoporodowa (inaczej niedotlenienie) jest potencjalnym zagrożeniem dla życia dziecka. Jest to stan niedoboru tlenu, dlatego jego konsekwencje mogą być wręcz tragiczne. Niestety, do zamartwicy okołoporodowej może dojść z winy lekarza przeprowadzającego poród. Jeśli tak było w Twoim przypadku lub podejrzewasz, że za zły stan urodzeniowy Twojego dziecka odpowiedzialny jest personel Czytaj więcej

Ostre niedotlenienie okołoporodowe Ostre niedotlenienie okołoporodowe, nazywane inaczej hipoksją okołoporodową bywa bardzo poważnym powikłaniem związanym z porodem. Z naszego doświadczenia wynika, iż nieodpowiednia opieka personelu szpitala w przypadku niedotlenienia może doprowadzić do bardzo złego stanu dziecka. Jeżeli Twoje dziecko doznało ostrego niedotlenienia okołoporodowego skontaktuj się z nami, pomożemy Ci uzyskać godne odszkodowanie za doznane straty. Czytaj więcej

Zamartwica urodzeniowa – objawy, postępowanie i skutki Zamartwica  oznacza niedotlenienie płodu. Płód, który doświadcza niedoboru tlenu próbuje uzupełnić jego braki poprzez wykonywanie gwałtownych ruchów oddechowych. Wtedy bardzo często dochodzi do zachłyśnięcia się wodami płodowymi. W wyniku takiego zdarzenia dochodzi często do niedotlenienia noworodka w trakcie porodu i po porodzie. Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne wskazuje  przede wszystkim Czytaj więcej

Zespół aspiracji smółki u noworodka Zespół aspiracji smółki należy do jednych z najcięższych przyczyn niedotlenienia u noworodków. Smółka przybiera najczęściej postać pierwszego stolca wydalanego przez noworodka po urodzeniu. Ponadto może ona zawierać wody płodowe, maź płodową oraz złuszczony nabłonek śluzówki przewodu pokarmowego i enzymy trawienne. Trafna i szybka diagnoza umożliwia uniknięcie pogłębiających i nieodwracalnych skutków Czytaj więcej

Zespół aspiracji smółki czynniki ryzyka Zespół aspiracji smółki czynniki ryzyka – ryzyko wystąpienia zespołu aspiracji smółki zwiększa: ciąża przenoszona rzucawka oraz stan przedrzucawkowy przewlekłe choroby płuc oraz układu krążenia u ciężarnej nadciśnienie u ciężarnej cukrzyca ciężarnych zespół wewnątrzmacicznego zahamowania wzrostu płodu małowodzie palenie papierosów przez ciężarną nieprawidłowa czynność serca płodu Niestety, często do zespołu aspiracji Czytaj więcej

Wysokość odszkodowania za błąd lekarski Wysokość odszkodowania za błąd lekarski – czy wiesz ile pieniędzy Ci się należy? Obliczenie wysokości odszkodowania nie jest proste, zatem warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, aby niczego nie pominąć. Wysokość należnego odszkodowania musi zostać określona precyzyjnie na podstawie dokumentów finansowych. Odszkodowanie oznacza zwrot kosztów ponoszonych na między innymi: zakup Czytaj więcej

Dystocja barkowa powikłania Dystocja barkowa jest rzadko pojawiającym się powikłaniem, gdyż występuje raz na 1200 urodzeń. Wystąpienie dystocji barkowej może być bardzo poważnym powikłaniem zarówno dla rodzącej, jak i dziecka. Jednak w ostatnich latach notuje się wzrost częstotliwości jej występowania ze względu na wzrastającą masę płodu, a także lepszą rejestrację tego typu powikłań. Jeśli uważasz, Czytaj więcej

1 2 3 16