błąd lekarski przy porodzieStrona główna
niedotlenienie noworodkaniedotlenienie okołoporodowe
zamartwica płoduzamartwica
niewspółmierność porodowaniewspółmierność porodowa
makrosomia
poród kleszczowyporód kleszczowy
poród vaccumvaccum
zielone wody płodowezielone wody płodowe
łożysko przodującełożysko przodujące
 odklejanie łożyskaodklejenie łożyska
błąd przy porodzie BLOGBLOG

Blog Urazy i Błędy Okołoporodowe

Śmierć trzylatka: sąd utrzymał wyroki dla lekarzy Autor: PAP/ rejestrbledowmedycznych.pl Warszawski sąd okręgowy utrzymał wyroki roku więzienia w zawieszeniu na trzy lata dla czworga lekarzy ws. śmierci 3-letniego chłopca. Dwoje pozostałych oskarżonych zostało uniewinnionych. Wyrok jest prawomocny. Rodzice chłopca już zapowiadają kasację ws. uniewinnionych lekarzy. W przypadku pozostałych – jak dodali – będą “sprawdzać możliwości prawne”. Czytaj więcej

Obumarcie płodu – zakażenia Chociaż czynniki genetyczne stanowią najczęstszą przyczynę obumarcia płodu, nie można pominąć znaczenia zakażeń, chorób matki czy też powikłań natury położniczej. Obumarcie płodu jest emocjonalnym szokiem dla ciężarnej. Z punktu widzenia rozwoju zarodek staje się płodem w okresie między 9,5 a 10 tygodniem ciąży. Często obumarcie płodu ma podłoże genetyczne w postaci: Czytaj więcej

Odszkodowanie i zadośćuczynienie za urazy obwodowego układu nerwowego przy porodzie Odszkodowanie i zadośćuczynienie należy się poszkodowanemu dziecku oraz jego najbliższym, jeśli doszło do trwałego uszczerbku na zdrowiu nowonarodzonego dziecka z winy personelu medycznego. Urazy obwodowego układu nerwowego przy porodzie występują z częstością 6 – 8 na 1 000 porodów. Najczęstszą przyczyną urazów przy porodzie są duża masa Czytaj więcej

Urazy noworodka przy porodzie – przedgłowie i krwiak podokostnowy Urazy noworodka przy porodzie to mechaniczne i czynnościowe uszkodzenie ciała dziecka, zazwyczaj związane z trudnym porodem. Uszkodzenia ciała  noworodków występują z częstością 6 – 8 na 1000 porodów. Do jednych z najczęstszych urazów przy porodzie, zalicza się między innymi: przedgłowie oraz krwiak podokostnowy. Są to urazy mechaniczne, do Czytaj więcej

Poród vacuum lub z użyciem kleszczy, gdy jest już za późno na cesarskie cięcie… Poród kleszczowy lub poród vacuum może spowodować u noworodka nieodwracalne zmiany neurologiczne. Poród za pomocą kleszczy porodowych lub vacuum, nie cieszy się dobrą sławą. Bardzo często jest tak, że lekarze decydują się na poród kleszczowy lub vacuum, ponieważ na cesarskie cięcie jest Czytaj więcej

Błąd medyczny przy porodzie – jak postąpić w przypadku wystąpienia błędu lekarskiego? W przypadku świadczeń zdrowotnych okołoporodowych obowiązują ścisłe reguły i standardy postępowania. Lekarze oraz cały personel medyczny powinni udzielać świadczeń z: należytą starannością, zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy i praktyki medycznej, etyką zawodową. Szczególnej troski i opieki wymagają nowonarodzone dzieci. Personel medyczny zobligowany jest Czytaj więcej

Zamartwica urodzeniowa – objawy, postępowanie i skutki Zamartwica oznacza niedotlenienie płodu. Płód, który doświadcza niedoboru tlenu próbuje uzupełnić jego braki poprzez wykonywanie gwałtownych ruchów oddechowych. Wtedy bardzo często dochodzi do zachłyśnięcia się wodami płodowymi. W wyniku takiego zdarzenia dochodzi często do niedotlenienia dziecka w trakcie porodu i po porodzie. Na niedotlenienie wewnątrzmaciczne wskazuje  przede wszystkim nieprawidłowa Czytaj więcej

Niedotlenienie przy porodzie z winy lekarza… Jeżeli Twoje dziecko urodziło się sine i otrzymało niską punktacje w skali Apgar  (do 5 punktów ) mogło dojść do ciężkiego niedotlenienia przed lub w trakcie porodu. Przyczyną niedotlenienia mogą być: błędy ze strony personelu medycznego prowadzącego poród nieprawidłowa interpretacja zapisów KTG przez personel medyczny szpitala nieprawidłowe podanie środków wywołujących bóle Czytaj więcej

1 13 14