fbpx
błąd lekarski przy porodzieStrona główna
niedotlenienie noworodkaniedotlenienie okołoporodowe
zamartwica płoduzamartwica
niewspółmierność porodowaniewspółmierność porodowa
makrosomia
poród kleszczowyporód kleszczowy
poród vaccumvaccum
zielone wody płodowezielone wody płodowe
łożysko przodującełożysko przodujące
 odklejanie łożyskaodklejenie łożyska
błąd przy porodzie BLOGBLOG

Blog Urazy i Błędy Okołoporodowe

Urazy dróg rodnych podczas porodu

Urazy dróg rodnych podczas porodu

Urazy dróg rodnych podczas porodu

Wśród urazów okołoporodowych w czasie porodu drogą pochwową najczęściej dochodzi do uszkodzenia krocza i/lub do pęknięcia brzegów szyjki macicy.

 • Za pęknięcie I stopnia uznawane jest rozdarcie skóry krocza, błony śluzowej ściany pochwy, bez naruszenia mięśni, ani powięzi krocza.
 • II stopnia pęknięcie uszkadza dodatkowo mięśnie, powięzie krocza, poza mięśniem zwieraczem odbytu.
 • Pęknięcie krocza III stopnia obejmuje naruszenie ciągłości włókien mięśnia zwieracza zewnętrznego odbytu, bez uszkodzenia śluzówki odbytu.
 • Pęknięcie IV stopnia jest definiowane jako uszkodzenie dodatkowo ściany odbytu.

bezpłatna porada

Urazy dróg rodnych – przyczyny

Za najczęstsze przyczyny pęknięcia krocza uznaje się:

 • dużą urodzeniową masę ciała noworodka (np. powyżej 4000 g)
 • inne niż potylicowe przednie ułożenia główki płodu
 • przedłużenie czasu trwania porodu
 • środkowe nacięcie krocza
 • porody zabiegowe

Ochrona dna miednicy i zwieracza odbytu jest ważnym, ale często pomijanym, elementem postępowania podczas porodu. Powstające urazy pochwy oraz zwieracza odbytu u matki mogą mieć poważne następstwa, które pojawiają się bezpośrednio po porodzie lub w dłuższym odstępie czasowym.

Urazy dróg rodnych – konsekwencje krótkotrwałe

Krótkoterminowe niekorzystne konsekwencje porodu to przede wszystkim:

 • krwotoki
 • krwiaki
 • nuropatie
 • ból i dyskomfort w okolicy krocza

Urazy dróg rodnych – konsekwencje długotrwałe

Do długotrwałych następstw należą:

 • zaburzenia seksualne spowodowane duspaurenią
 • wypadanie i dysfunkcja pęcherza moczowego i/lub odbytu, które mogą skutkować nietrzymaniem moczu, gazów lub stolca
 • przetoki

zadzwoń teraz

Urazy dróg rodnych – profilaktyka

Profilaktyczne działania mają na celu ochronę tkanek krocza poprzez:

 • prawidłowe prowadzenie porodu
 • prawidłową technikę nacięcia krocza w sytuacji, gdy są wskazania
 • zakończenie porodu cięciem cesarskim w przypadku podejrzenia niewspółmierności porodowej

Urazy dróg rodnych – statystyka

Niezmiernie ważne w ograniczeniu powikłań porodu pochwowego jest wczesne rozpoznanie i zgodna z anatomią naprawa zarówno nacięcia, jak i pęknięć krocza. W tym celu konieczna jest prawidłowa znajomość budowy dna miednicy i technik szycia.

Wśród 798 analizowanych porodów:

 • w grupie 616 (77,2%) rodzących nie stwierdzono uszkodzenia tkanek miękkich kanału rodnego
 • u 35 (4,4%) stwierdzono okołoporodowe pęknięcie krocza
 • u 137 (17,2%) izolowane pęknięcie szyjki macicy
 • w grupie 10 (1,2%) pacjentek odnotowano współistnienie pęknięcia krocza z pęknięciem szyjki
 • u 29 (3,6%) pacjentek poród powikłany był pęknięciem krocza I stopnia
 • u 3 (0,4%) pęknięciem krocza II-go stopnia
 • u 3 (0,4%) kobiet – III stopnia

Na większą częstość występowania pęknięć krocza ma wpływ:

 • ukończenie porodu sposobem zabiegowym
 • czas trwania II okresu porodu 1 h
 • lub dłużej oraz stosowanie indukcji porodu prostaglandynami

Na pęknięcia szyjki macicy narażone są bardziej kobiety, które rodzą po raz pierwszy. Większa częstość występowania urazów szyjki macicy jest znamiennie związana ze stosowaniem oksytocyny w czasie porodu oraz zabiegowym ukończeniem porodu.

Dłuższy czas trwania porodu, pociągający za sobą konieczność większej liczby badań wewnętrznych, znamiennie zwiększa częstość występowania okołoporodowych pęknięć szyjki macicy.

Gdzie szukać pomocy?

Peknięcia III i IV stopnia podczas porodu mogą być wynikiem błędu lekarza podczas porodu, sprawdź jak uzyskać odszkodowanie za pęknięcie krocza. Kobiety, które doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu bardzo często mają problemy by realizować swoje potrzeby biologiczne, psychiczne, seksualne i społeczne. Zapewne też często zadają sobie pytanie, czy można było tego uniknąć? Czy lekarz mógł przewidzieć, że podczas porodu dojdzie do tak poważnych komplikacji?

Jeśli podejrzewasz, że podczas Twojego porodu doszło do błędu medycznego zgłoś się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych. Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami okołoporodowymi.

bezpłatna konsultacja prawna

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

« Poprzedni artykuł – – Nastepny artykuł »
Pokaż 0 Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!