fbpx
błąd lekarski przy porodzieStrona główna
niedotlenienie noworodkaniedotlenienie okołoporodowe
zamartwica płoduzamartwica
niewspółmierność porodowaniewspółmierność porodowa
makrosomia
poród kleszczowyporód kleszczowy
poród vaccumvaccum
zielone wody płodowezielone wody płodowe
łożysko przodującełożysko przodujące
 odklejanie łożyskaodklejenie łożyska
błąd przy porodzie BLOGBLOG

Blog Urazy i Błędy Okołoporodowe

Sepsa u noworodkaSepsa u noworodka – dlaczego to właśnie u Twojego dziecka wystąpiła sepsa?

Sepsa u noworodka to uogólniona odpowiedź zapalna organizmu na jego zakażenie. Częstość jej występowania wynosi 1–8 na 1000 żywo urodzonych noworodków i 13–27 na 1000 wśród wcześniaków z masą ciała poniżej 1500 g. Śmiertelność w wieku noworodkowym wynosi 13–25% i > 25% wśród wcześniaków.

bezpłatna konsultacja prawna

Sepsa u noworodka – jakie są objawy?

Do objawów sepsy należą:

 • temperatura ciała > 38,5°C / < 36°C
 • tachykardia / bradykardia
 • tachypnoe (> 60 oddechów / min.)
 • konieczność wentylacji mechanicznej
 • leukocytoza / leukopenia
 • >10% niedojrzałych form neutrofilów
 • przy ciężkiej sepsie: niewydolność krążenia / ostry zespół zaburzeń oddychania / niewydolność co najmniej 2 innych narządów
 • przy wstrząsie septycznym: spadek RR i przepływu naczyniowego towarzyszący uszkodzeniu narządów

Sepsa u noworodka – wrodzone zakażenie

Jeśli sepsa pojawia się w 3 – 7 dniu po urodzeniu, oznacza to, że zakażenie jest wrodzone tj. wywołane patogenami przekazanymi przez matkę wewnątrzmacicznie lub okołoporodowo. Do czynników ryzyka takiego zakażenia należą:

 • zakażenia okolicy moczowo-płciowej matki w ciąży (dodatni GBS)
 • infekcja ciężarnej (angina, ospa wietrzna) / cukrzyca
 • stan zapalny błon płodowych (chorioamnionitis)
 • przedwczesne odejście płynu owodniowego (PROM) / poród przedwczesny / wcześniactwo
 • poród przedłużający się / przedłużające się odchodzenie płynu owodniowego (> 18 h)
 • niedotlenienie płodu / konieczność resuscytacji po urodzeniu
 • hipotrofia wewnątrzmaciczna / wady płodu / galaktozemia
 • ciąża mnoga

Sepsa u noworodka – zakażenie patogenami znajdującymi się w środowisku dziecka

Jeśli sepsa pojawia się po 5 – 7 dobie życia, to najczęściej wywołany jest patogenami znajdującymi się w środowisku dziecka (choć późny początek zakażeń wrodzonych też jest możliwy), a także jego własna flora (pałeczki jelitowe, gronkowce skórne) może być źródłem zakażenia.
Do czynników ryzyka wystąpienia zakażeń o późnym początku należą:

 • wcześniactwo / niedojrzałość układu odpornościowego
 • przedłużona hospitalizacja noworodka (zwł. leczenie na OIOM-e)
 • stosowanie inwazyjnych procedur (mechaniczna wentylacja, żywienie pozajelitowe, cewnikowanie pęcherza moczowego / naczyń krwionośnych, inwazyjne monitorowanie)
 • kolonizacja florą szpitalną o wysokiej oporności na antybiotyki / leczenie żelazem
 • niedotlenienie / zaburzenia krążenia
 • uszkodzenia naskórka / skóry / błon śluzowych / zabiegi chirurgiczne
 • wady wrodzone (brak śledziony, defekty immunologiczne)
 • przebycie zakażenia wrodzonego
 • płeć męska

Sepsa u noworodka – objawy

Zakażenie, które wywołuje sepsę może być spowodowane w zależności od źródła i drogi zakażenia przez: bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki, mikroorganizmy atypowe.

W przypadku zakażenia noworodków objawy nie są specyficzne. W zależności
od etiologii oraz od dojrzałości noworodka sepsa po porodzie może rozwijać się stopniowo, a objawy mogą być niezbyt nasilone  albo przebiegać piorunująco (kiedy do zgonu dochodzi w ciągu kilku godzin od zakażenia). Dlatego też każda zmiana w zachowaniu i wyglądzie dziecka ma znaczenie:

 • zmiana zabarwienia powłok
 • zmiana aktywności
 • zmiana napięcia mięśniowego
 • zaburzenia termoregulacji
 • zaburzenia oddechowe
 • zaburzenia układu krążenia
 • zaburzenia metaboliczne
 • nietolerancja żywienia
 • powiększenie wątroby / śledziony
 • drgawki
 • skąpomocz

O rozpoznaniu sepsy po porodzie decyduje obraz kliniczny oraz wyniki badań pomocniczych.

zadzwoń teraz

Sepsa u noworodka – źródło zakażenia – objawy – diagnoza

Aby ustalić źródło zakażenia, należy pobrać (przed podaniem antybiotyków) różny materiał biologiczny na posiew: krew (najlepszy sposób w diagnostyce zakażenia jest wyhodowanie patogenu z krwi), płyn mózgowo-rdzeniowy, aspirat z żołądka, popłuczyny z oskrzeli, mocz, stolec oraz dokonać wymazów: z gardła, z nosa, z pępka, ze zmian skórnych, ze spojówek, z odbytu.
Konieczne są również badania dodatkowe oceniające: równowagę kwasowo-zasadową, stężenia glukozy, stężenia bilirubiny całkowitej i związanej, parametrów wydolności wątroby i nerek, stężenia jonów: Na, K, Ca, Mg oraz badanie ogólne płynu mózgowo-rdzeniowego, a także badanie ogólne moczu. Bardzo przydatne są też w tej sytuacji badania obrazowe, takie jak: RTG klatki piersiowej, RTG i USG jamy brzusznej oraz USG przezciemiączkowe. 

LECZENIE ZAKAŻEŃ SEPTYCZNYCH U NOWORODKÓW
PRZYCZYNOWEOBJAWOWE
leki przeciwdrobnoustrojowe i przeciwgrzybicze (po uzyskaniu wyników badań mikrobiologicznych, antybiotyki o możliwie najwęższym spektrum)• zapewnienie komfortu cieplnego

• zapewnienie właściwej perfuzji, RR
diurezy

• wsparcie oddechowe

• wyrównywanie zaburzeń gospodarki
kwasowo-zasadowej

• odżywianie pozajelitowe

• podanie pentoksyfiliny

• leczenie zaburzeń krzepnięcia
(przez podanie: krwinek płytkowych, czynników krzepnięcia, antytrombiny III, białka C)

• zastosowanie sedacji

• leczenie przeciwbólowe

• leczenie specjalistyczne wg potrzeb

wrodzoneampicylina / cefalosporyna III generacji z aminoglikozydem
szpitalnew zależności od rodzaju flory występującej na oddziale i przyjętego schematu
długość

leczenia

bakteriemia bez lokalizacji narządowej – 10 dni
sepsa spowodowana paciorkowcem grupy B (z niepowikłanym zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych) – min. 14 dni
sepsa spowodowana zakażeniem pałeczkami Gram(–)
z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych – 21 dni / 14 dni od uzyskania ujemnego posiewu
przy podejrzeniu zakażenia o wczesnym początku – najlepiej
w ciągu 48 h

Źle leczona lub zbyt późno zdiagnozowana sepsa po porodzie

Podejrzewasz błędy w rozpoznaniu lub leczeniu sepsy u dziecka po porodzie?

Niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Bezpłatnie przeanalizujemy dokumentację medyczną z przebiegu leczenia Twojego dziecka oraz pomożemy Ci w walce o sprawiedliwość i godną rekompensatę.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz – to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!