fbpx
błąd lekarski przy porodzieStrona główna
niedotlenienie noworodkaniedotlenienie okołoporodowe
zamartwica płoduzamartwica
niewspółmierność porodowaniewspółmierność porodowa
makrosomia
poród kleszczowyporód kleszczowy
poród vaccumvaccum
zielone wody płodowezielone wody płodowe
łożysko przodującełożysko przodujące
 odklejanie łożyskaodklejenie łożyska
błąd przy porodzie BLOGBLOG

Blog Urazy i Błędy Okołoporodowe

Pedagogika specjalna Pedagogika specjalna – czym się zajmuje?

Pedagogika specjalna –  Ustawa o systemie oświaty zapewnia realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia. Gwarantuje dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami, a także opiekę nad tymi uczniami przez umożliwienie im realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych (rozumie się przez to przywracanie człowiekowi pełnej sprawności. Jest procesem wychowawczym, z zaplanowanymi celami, uwzględniającym wiedzę teoretyczną i działanie skierowane na osobę niepełnosprawną).

bezpłatna konsultacja prawna

Pedagogika specjalna

Najbardziej charakterystyczną cechą polskiej pedagogiki specjalnej, a także naszego systemu kształcenia osób z niepełnosprawnością jest ich ewolucyjny rozwój. Podczas gdy w wielu miejscach na świecie rozwój pedagogiki specjalnej pełen jest burzliwych sporów i fundamentalnych kontrowersji o teoretycznym i światopoglądowym charakterze. W Polsce wszelkie zmiany miały charakter zachowawczy i spokojny. Za twórczynię pedagogiki specjalnej w naszym kraju uważa się Marię Grzegorzewską, której główna aktywność naukowo-organizacyjna przypadła dopiero po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości.

zadzwoń teraz

Pedagogika specjalna – czym się zajmuje?

Odpowiedź na pytanie czym zajmuje się pedagogika specjalna nie jest do końca oczywista. Co więcej ulega ona zmianom, które są uwarunkowane przemianami społeczno-kulturowymi, następującymi w różnych obszarach naszego życia społecznego, a przede wszystkim przemianami w stanie wiedzy, polegającymi na postępie w zakresie diagnostyki chorób i zaburzeń oraz poznania ich mechanizmów, a wreszcie zmianami tożsamości samej pedagogiki specjalnej.

Mówiąc o przedmiocie pedagogiki specjalnej mamy na myśli zespół specyficznych oddziaływań. Z kolei przez podmiot rozumiemy krąg osób, które wchodzą w obszar zainteresowań badawczych i praktycznych tej dyscypliny.

Pedagogika specjalna zajmuje się zawsze osobami z odchyleniami od normy, owe odchylenia mają charakter dwubiegunowy. Istnieją zatem osoby, których poziom funkcjonowania przewyższa normę statystyczną czy rozwojową oraz osoby, które funkcjonują poniżej normy.

Przyjęło się, że pedagogika specjalna może obejmować swoim zainteresowaniem obie przytoczone sytuacje. W polskiej pedagogice specjalnej, podobnie z reszta jak to dzieje się w wielu innych krajach europejskich, można spotkać oba stanowiska. Do kontynentalnej tradycji dyscypliny należy ograniczanie przedmiotu zainteresowań, do jednostek, które napotykają na wyraźne bariery we własnym rozwoju i realizacji zadań życiowych oraz w pełnieniu ról społecznych z powodu własnych ograniczeń.

Czy podejrzewasz, że Twoje dziecko jest niepełnosprawne z winy lekarza?

Jeżeli podejrzewasz błąd lekarzy przy porodzie, niezwłocznie zgłoś się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych. Pomagamy niepełnosprawnym dzieciom i ich rodzinom w walce o sprawiedliwość i godną rekompensatę za doznaną krzywdę. Zadzwoń 722 080 080, aby uzyskać pomoc specjalistów.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz – to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!