fbpx
błąd lekarski przy porodzieStrona główna
niedotlenienie noworodkaniedotlenienie okołoporodowe
zamartwica płoduzamartwica
niewspółmierność porodowaniewspółmierność porodowa
makrosomia
poród kleszczowyporód kleszczowy
poród vaccumvaccum
zielone wody płodowezielone wody płodowe
łożysko przodującełożysko przodujące
 odklejanie łożyskaodklejenie łożyska
błąd przy porodzie BLOGBLOG

Blog Urazy i Błędy Okołoporodowe

Niedotlenienie noworodka, a uszkodzenie OUN

Niedotlenienie noworodka, a uszkodzenie OUN

Niedotlenienie noworodka, a uszkodzenie OUN

Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna jest synonimem dawniej stosowanych określeń „uraz okołoporodowy” czy „perinatalna asfiksja”.

Encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna należy do chorób okresu noworodkowego, której konsekwencje wynikające z uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego mogą prowadzić do:

 • przejściowych zaburzeń neurologicznych
 • trudności w nauce
 • dziecięcego porażenia mózgowego
 • napadów padaczki
 • czy nawet śmierci mózgu

Główną przyczyną niedotlenienia płodu lub noworodka jest zmniejszone ciśnienie parcjalne tlenu we krwi (hipoksemia), prowadzące do jego niedoboru w tkankach (hipoksja).

Niedotlenienie noworodka rozwija się w następstwie działania licznych czynników ze strony matki, płodu oraz łożyska i najczęściej stwierdza się je u niedotlenionego, donoszonego noworodka lub urodzonego z ciąży przenoszonej.

Do rozpoznania niedotlenienia okołoporodowego i postawienia diagnozy upoważnia lekarza stwierdzenie:

 • kwasicy we krwi pępowinowej pH <7,1
 • niskiej punktacji Apgar w 5 minucie życia
 • smółki w płynie owodniowym
 • nieprawidłowego zapisu KTG
 • konieczności resuscytacji noworodka po urodzeniu

Jeżeli podejrzewasz, że doszło do błędu medycznego przy porodzie skutkującego niedotlenieniem u Twojego dziecka niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Bezpłatnie przeanalizujemy Twoją dokumentację szpitalną dając Ci odpowiedź na pytanie: czy przyczyną encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej Twojego nowonarodzonego dziecka był błąd medyczny przy porodzie?

Jeśli doszło do błędu medycznego przy porodzie Twojemu dziecku należy się odszkodowanie, zadośćuczynienie i renta.

bezpłatna konsultacja

Niedotlenienie noworodka, a uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego

Niedotlenieniowo-niedokrwienne uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego spowodowane są:

 • okołoporodowym urazem biochemicznym
 • stresem oksydacyjnym
 • działaniem wolnych rodników

Ważnymi oznakami klinicznymi niedotlenienia noworodka są:

 • zaburzenia świadomości (nadpobudliwość, letarg lub śpiączka)
 • napady drgawkowe
 • niewydolność narządowa

Zaburzenia te mogą wystąpić już w pierwszych godzinach po urodzeniu.

Objawy encefalopatii u noworodków donoszonych zależą od stopnia jej nasilenia. Wyróżnia się encefalopatię:

 • łagodną
 • umiarkowaną
 • ciężką

zadzwoń teraz

Niedotlenienie noworodka – łagodna Encefalopatia

Łagodna encefalopatia charakteryzuje się:

 • pobudzeniem
 • bardzo żywą aktywnością spontaniczną
 • dużą nadwrażliwością na bodźce
 • prawidłowym napięciem mięśniowym
 • niezaburzonymi reakcjami na światło, dźwięk, ból
 • wygórowanymi odruchami głębokimi
 • bardzo nasilonym odruchem Moro
 • brakiem drgawek
 • zaburzeniami oddychania
 • zaburzeniami odruchu ssania
 • zaburzeniami połykania
 • poszerzeniem źrenic
 • prawidłową perystaltyką jelitową
 • przyspieszeniem akcji serca
 • przyspieszeniem oddechu

Badanie elektroencefalograficzne wykonane w tym stadium encefalopatii jest prawidłowe. Taki stan (najbardziej nasilony w pierwszej dobie) może trwać kilka dni, aż do całkowitego ustąpienia objawów. Rokowanie najczęściej jest pomyślne.

Niedotlenienie noworodka – umiarkowana Encefalopatia

Umiarkowana encefalopatia cechuje się:

 • obniżonym stanem świadomości (podsypianie)
 • słabą reakcją na bodźce
 • obniżonym napięciem mięśniowym
 • wąskimi źrenicami, co wskazuje na wzrost ciśnienia śródczaszkowego
 • występowaniem objawu oczu lalki, co wskazuje na uszkodzenie pnia mózgu
 • wygórowanymi odruchami głębokimi
 • osłabionymi odruchami chwytnymi
 • osłabionym odruchem Moro
 • zaburzeniami ssania
 • zaburzeniami połykania
 • bradykardią
 • biegunką w następstwie zwiększonej perystaltyki
 • zaburzeniami oddychania w postaci okresowych bezdechów.

Objawy utrzymują się przez 3 doby. Często występują drgawki, zwykle o charakterze automatyzmów oralnych, jazdy na rowerze, wiosłowania (napady subtelne). W badaniu elektroencefalograficznym widoczny jest niski woltaż, ciągłe fale Δ i τ, często zaburzenia napadowe.

Rokowanie co do dalszego prawidłowego rozwoju psychoruchowego dzieci często jest niepomyślne. Zdarzają się zgony noworodków w następstwie niewydolności oddechowej i napadów drgawkowych.

Niedotlenienie noworodka – ciężka Encefalopatia

Ciężka encefalopatia w pierwszych 12 godzinach objawia się:

 • nasilonymi zaburzeniami świadomości noworodka, który jest w stadium głębokiego stuporu lub śpiączki
 • brakiem reakcji na bodźce zewnętrzne
 • hipotonią
 • brakiem odruchu Moro
 • brakiem odruchu ssania
 • brakiem odruchu połykania
 • zaburzeniami oddychania (często)
 • ciężką bradykardią
 • brakiem reakcji źrenic na światło
 • niewystępowaniem objawu oczu lalki
 • ułożeniem odmóżdżeniowym

W następnych 12 godzinach u części noworodków stwierdza się:

 • pozorny wzrost poziomu czujności
 • nasilone drżenia
 • trudne do opanowania drgawki (u 20%).

Następnie ponownie pojawiają się stupor i śpiączka. W zapisie EEG zwykle obserwuje się niskonapięciową czynność bioelektryczną, aż do wystąpienia linii izoelektrycznej. Rokowanie jest bardzo niepomyślne.

Więcej o urazach przy porodzie

bezpłatna porada

Gdzie szukać pomocy?

Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami okołoporodowymi, a w szczególności skutkującymi encefalopatią niedotlenieniowo-niedokrwienną oraz trwałym uszczerbkiem na zdrowiu nowonarodzonego dziecka. Zapewniamy profesjonalną i bezpłatną analizę Twojej sprawy oraz pomoc z zakresu prawa medycznego. Nasi prawnicy od 20 lat prowadzą sprawy błędów medycznych odnosząc liczne sukcesy.

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

 

Pokaż 0 Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!