błąd lekarski przy porodzieStrona główna
niedotlenienie noworodkaniedotlenienie okołoporodowe
zamartwica płoduzamartwica
niewspółmierność porodowaniewspółmierność porodowa
makrosomia
poród kleszczowyporód kleszczowy
poród vaccumvaccum
zielone wody płodowezielone wody płodowe
łożysko przodującełożysko przodujące
 odklejanie łożyskaodklejenie łożyska
błąd przy porodzie BLOGBLOG

Nie bój się rozpocząć walki o sprawiedliwość i odszkodowanie za usunięcie macicy po porodzie.
Jesteśmy po to, aby Ci pomóc. Zaufało nam wiele kobiet, które nie powiększą rodziny przez błąd lekarza.

odszkodowanie za usunięcie macicy

Odszkodowanie za usunięcie macicy przy porodzie w 4 prostych krokach

usunięcie macicy odszkodowanie
usunięcie macicy po porodzie odszkodowanie
odszkodowanie za usunięcie macicy
usunięcie macicy odszkodowanie

Histerektomia okołoporodowa to zabieg trudny, wykonywany rzadko i najczęściej z nagłych wskazań w celu ratowania zdrowia i życia kobiety…

Jeżeli została Ci usunięta macica po porodzie skontaktuj się z nami, aby ustalić jakie masz możliwości uzyskania odszkodowania i zadośćuczynienia. Zadzwoń teraz 722 080 080 lub wyślij zgłoszenie.

 • Histerektomia jest obarczona dużym ryzykiem powikłań pooperacyjnych. Szacuje się, że do zabiegu dochodzi w przypadku 1 na 1000 porodów.

 • Okołoporodowe wycięcie macicy związane jest z wysoką śmiertelnością, która wynosi aż 2,8 – 6,2%. Najczęstszą przyczyną zgonów po histerektomii okołoporodowej jest zator tętnicy płucnej lub wystąpienie zespołu DIC.

 • Okołoporodowe usunięcie macicy definiuje się jako wycięcie macicy bezpośrednio po porodzie siłami natury lub po uprzednim cięciu cesarskim, bądź do 24 godzin po porodzie lub cięciu cesarskim.

 • Najczęściej do usunięcia macicy dochodzi na skutek wystąpienia rozległego krwotoku z macicy po porodzie. W takim przypadku niezwykle ważna jest szybka reakcja oraz interwencja lekarzy. Każda minuta jest na wagę złota. Postępowanie w przypadku poważnego krwotoku i zagrożenia usunięciem macicy powinno wyglądać następująco: szybkie zamówienie krwi, wykonanie badań, ocena stanu pacjentki, podjęcie decyzji o ewentualnej operacji.

 • Wszelkie działania i procedury muszą zostać wdrożone możliwie jak najszybciej.

 • Opóźnienie w diagnozie może doprowadzić do zagrażającego życiu pacjentki wstrząsu spowodowanego utratą krwi, który prawie w każdym przypadku kończy się usunięciem macicy, a niekiedy nawet śmiercią pacjentki.

  Histerektomia – usunięcie macicy – całkowite wycięcie macicy

 • Natychmiastowa reakcja pozwala na opanowanie krwawienia i zachowanie narządu.

 • Krwotok z macicy po porodzie nie jest jedyną sytuacją, w czasie której może dojść do usunięcia narządu. Do pomyłki lekarza dotyczącej usunięcia macicy może również dojść wskutek nieprawidłowej diagnozy choroby macicy, a nawet podjęcia decyzji o usunięciu macicy bez wcześniejszego wdrożenia alternatywnych i mniej radykalnych metod terapii.

 • Odszkodowanie za usunięcie macicy może stanowić próbę rekompensaty traumatycznych skutków błędów medycznych w trakcie ciąży lub porodu.

 • Wśród czynników ryzyka histerektomii położniczej wymienia się: operacje na mięśniu macicy, łyżeczkowanie macicy, ręczne wydobycie łożyska, krwawienie w II połowie ciąży, przebyte cięcia cesarskie, wielodzietność, wiek ciężarnej powyżej 35 lat.

 • Najczęstszymi wskazaniami do histerektomii okołoporodowej są: łożysko przodujące, łożysko wrośnięte, atonia macicy, udar maciczno-łożyskowy, pęknięcie macicy, rak szyjki macicy, znacznych rozmiarów mięśniaki macicy lub mięśniaki martwiczo zmienione. Wymienione sytuacje kliniczne są powodem nieprawidłowego obkurczania macicy, co w konsekwencji prowadzi do zagrażających życiu krwotoków.

  Warunkiem ograniczenia częstości histerektomii położniczej jest przestrzeganie przez lekarzy następujących zaleceń:

 • Każde cięcie cesarskie powinno być wykonywane tylko ze ścisłych wskazań lekarskich – ryzyko histerektomii w kolejnej ciąży po cięciu cesarskim jest 6-20 krotnie wyższe niż po porodzie siłami natury.

 • U kobiet z łożyskiem zlokalizowanym o obrębie dolnego odcinka macicy i wywiadem cięcia cesarskiego, należy przeprowadzić szczegółowe badanie obrazowe łożyska. Są to: badanie ultrasonograficzne z kodowaniem kolorem, a w razie konieczności rezonans magnetyczny (MRI) celem określenia lokalizacji i stopnia wrośnięcia łożyska. Wczesne rozpoznanie pozwala na podjęcie decyzji o zachowawczym postępowaniu.

 • Decyzję o histerektomii położniczej należy podjąć w odpowiednim momencie. Jedynie wczesne działanie pozwala zapobiec wystąpieniu wstrząsu hipowolemicznego i zaburzeń hemostazy ustrojowej.

 • Odpowiednio szybka decyzja o relaparotomii w przypadku krwawienia po cięciu cesarskim, pozwala oszczędzić macicę umożliwiając dalszy rozród. Operacja przeprowadzona w ciągu 1 godziny od wystąpienia objawów atonii tylko w 16% prowadzi do usunięcia macicy, a w przeciągu 2-6 godzin już w 42%. Późna interwencja wiąże się także z koniecznością transfuzji większej objętości krwi i szerszym spektrum powikłań.

 • Histerektomia położnicza u kobiet z rakiem szyjki macicy lub dużych rozmiarów mięśniakami macicy powinna być przeprowadzona w trybie planowym po uzyskaniu przez płód zdolności do życia pozamacicznego.

 • Należy przestrzegać zasad organizacji opieki perinatalnej. Kobiety z ryzykiem krwotoku porodowego powinny być odpowiednio wcześnie przekazywane do oddziałów referencyjnych, zapewniających wielospecjalistyczna opiekę.