fbpx
błąd lekarski przy porodzieStrona główna
niedotlenienie noworodkaniedotlenienie okołoporodowe
zamartwica płoduzamartwica
niewspółmierność porodowaniewspółmierność porodowa
makrosomia
poród kleszczowyporód kleszczowy
poród vaccumvaccum
zielone wody płodowezielone wody płodowe
łożysko przodującełożysko przodujące
 odklejanie łożyskaodklejenie łożyska
błąd przy porodzie BLOGBLOG

Blog Urazy i Błędy Okołoporodowe

usunięcie macicy po porodzie

Usunięcie macicy po porodzie

Usunięto Ci macicę po porodzie? Sprawdź czy było to efektem błędu lekarskiego zadzwoń teraz

Histerektomia położnicza jest jedna z najtrudniejszych operacją w położnictwie i ginekologii i polega na usunięciu macicy w całości, zwykle bez przydatków. Przeprowadzaną się ją najczęściej w celu ratowania życia i zdrowia kobiety. Stopień trudności jest uzależniony od towarzyszących ciąży zmian anatomicznych i naczyniowych oraz od dramaturgii sytuacji, w której operacja ta jest przeprowadzana – krwotoku czy wstrząsu hipowolemicznego stanowiących zagrożenie życia chorej. Umieralność kobiet po tego typu operacji wynosi ok. 4%.

Okołoporodowe usunięcie macicy definiuje się jako wycięcie macicy bezpośrednio po porodzie siłami natury lub po uprzednim cięciu cesarskim. Częstość tego zabiegu wynosi od 0,01% do 0,1. Najczęstsza przyczyną jest nieprawidłowe obkurczanie macicy, co w konsekwencji prowadzi do zagrażających życiu krwotoków. Według danych WHO śmiertelność matek w wyniku krwotoku poporodowego wynosi 1:100 000 w krajach rozwiniętych i aż 1:1000 w krajach rozwijających się.

Usunięcie macicy przy porodzie jest bardzo trudną operacją, przeprowadzaną najczęściej w trybie pilnym i ze wskazań życiowych.

bezpłatna porada

Histerektomia położnicza – wskazaniami

 • łożysko wrośnięte (44,0%)
 • atonia macicy (36,0%)
 • krwiak w miednicy mniejszej po uprzednim cięciu cesarskim (12,0%)
 • pęknięcie macicy po porodzie siłami natury (4,0%)
 • rak szyjki macicy (4,0%)

Histerektomia położnicza – czynniki ryzyka

 • wielodzietność (80,0%)
 • przebyte cięcie cesarskie (60,0%)
 • wiek ciężarnej > 35 lat (48,0%)
 • zabiegi na macicy – operacje na mięśniu macicy – łyżeczkowanie macicy, operacje plastyczne, miomektomia, ręczne wydobycie łożyska (44,0%)
 • łożysko przodujące – krwawienie w II połowie ciąży (34,7%)
 • ciąża wielopłodowa (16,0%)
 • wysoką rodność

Obniżenie ryzyka histerektomii położniczej można uzyskać dzięki:

 • właściwą organizacje opieki perinatalnej
 • ograniczenie liczby cięć cesarskich
 • wykorzystanie metod obrazowych przy podejrzeniu nieprawidłowej lokalizacji łożyska
 • elektywne zakończenie ciąż powikłanych rakiem szyjki macicy czy znacznych rozmiarów mięśniakami
 • dostępność skutecznych środków farmakologicznych i technik chirurgicznych

zadzwoń teraz

Histerektomia położnicza – powikłania

Zmiany topograficzne ciężarnej macicy powodują, iż operacja ta jest związana z szeregiem powikłań takich jak:

 • krwotoki pooperacyjne
 • urazy pęcherza moczowego, moczowodów
 • przetok pęcherzowo-pochwowych, moczowodowo-pochwowych lub odbytniczo-pochwowych
 • zakażenie
 • zatorowość płucną będącą główną przyczyną zgonu kobiety

Mimo dostępności leków obkurczających mięsień macicy, preparatów krwiopochodnych zapobiegających wstrząsowi hipowolemicznemu i zaburzeniom krzepnięcia, wysoce skutecznych technik chirurgicznych umożliwiających kontrolę krwawienia z macicy oraz nowoczesnych algorytmów postępowania z łożyskiem wrośniętym, nadal w niektórych sytuacjach jedynie całkowite usunięcie macicy może uratować życie kobiety.

Histerektomia położnicza – lekarz winien przestrzegać zasad

Warunkiem ograniczenia częstości histerektomii położniczej jest przestrzeganie następujących zaleceń:

 • Każde cięcie cesarskie powinno być wykonywane tylko ze ścisłych wskazań lekarskich – ryzyko histerektomii w kolejnej ciąży po cięciu cesarskim jest 6-20 krotnie wyższe niż po porodzie siłami natury.
 • U kobiet z łożyskiem zlokalizowanym o obrębie dolnego odcinka macicy i wywiadem cięcia cesarskiego, należy przeprowadzić szczegółowe badanie obrazowe łożyska: ultrasonograficzne z kodowaniem kolorem, a w razie konieczności rezonans magnetyczny (MRI) celem określenia lokalizacji i stopnia wrośnięcia łożyska. Wczesne rozpoznanie pozwala na podjęcie decyzji zachowawczym postępowaniu.
 • Decyzję o histerektomii położniczej należy podjąć w odpowiednim momencie. Jedynie wczesne działanie pozwala zapobiec wystąpieniu wstrząsu hipowolemicznego i zaburzeń hemostazy ustrojowej.
 • Odpowiednio szybka decyzja o relaparotomii w przypadku krwawienia po cięciu cesarskim, pozwala oszczędzić macicę umożliwiając dalszy rozród – operacja przeprowadzona w ciągu 1 godziny od wystąpienia objawów atonii tylko w 16% prowadzi do usunięcia macicy, a w 2-6 godzin już w 42%. Późna interwencja wiąże się także z koniecznością transfuzji większej objętości krwi i szerszym spektrum powikłań.
 • Histerektomia położnicza u kobiet z rakiem szyjki macicy lub dużych rozmiarów mięśniakami macicy powinna być przeprowadzona w trybie planowym po uzyskaniu przez płód zdolności do życia pozamacicznego.
 • Należy przestrzegać zasad organizacji opieki perinatalnej, a pacjentki z ryzykiem krwotoku porodowego odpowiednio wcześnie przekazywać do oddziałów referencyjnych, zapewniających wielospecjalistyczna opiekę

Czy można było uniknąć usunięcia macicy po porodzie?

Usunięcie macicy to bardzo poważna operacja, odciskająca swe piętno na psychice kobiety.

Kobiety, które były zmuszone poddać się takiej operacji bardzo często mają problemy, by realizować swoje potrzeby biologiczne, psychiczne, seksualne i społeczne. Zapewne też często zadają sobie pytanie, czy można było tego uniknąć? Czy lekarz mógł przewidzieć, że podczas porodu dojdzie do tak poważnych komplikacji?

Jeśli podejrzewasz, że podczas Twojego porodu doszło do błędu medycznego zgłoś się do Krajowego Rejestru Osób Poszkodowanych. Specjalizujemy się w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych z błędami przy porodzie, pomagamy uzyskać odszkodowanie za usunięcie macicy.

bezpłatna konsultacja prawna

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Odszkodowanie z ZUS za usunięcie macicy

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

« Poprzedni artykuł – – Nastepny artykuł »
Pokaż 0 Komentarze
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!