fbpx
błąd lekarski przy porodzieStrona główna
niedotlenienie noworodkaniedotlenienie okołoporodowe
zamartwica płoduzamartwica
niewspółmierność porodowaniewspółmierność porodowa
makrosomia
poród kleszczowyporód kleszczowy
poród vaccumvaccum
zielone wody płodowezielone wody płodowe
łożysko przodującełożysko przodujące
 odklejanie łożyskaodklejenie łożyska
błąd przy porodzie BLOGBLOG

Blog Urazy i Błędy Okołoporodowe

Ciąża przeterminowanaCiąża przeterminowana

Termin ciąża przeterminowana odnosi się do ciąży, która osiągnęła lub przekroczyła 42 0/7 tygodnie od ostatniej miesiączki, natomiast ciąża w późnym terminie oznacza ciążę między 41 0/7 a 41 6/7 tygodniem ciąży.

Dokładna ocena wieku ciążowego ma kluczowe znaczenie w ustaleniu prawidłowego rozpoznania i zastosowaniu właściwego postępowania w przypadku ciąż w późnym terminie i przeterminowanych.

bezpłatna konsultacja prawna

Ciąża przeterminowana – nadzór dobrostanu płodu

Przedporodowy nadzór stanu płodu i indukcja porodu zostały ocenione jako metody postępowania mające zmniejszyć chorobowość i śmiertelność okołoporodową związaną z ciążą przeterminowaną i w późnym terminie. Ryzyko obumarcia płodu zwiększa się po 41 tygodniu.

Biorąc pod uwagę związek między małowodziem a ciążami po terminie porodu i zwiększoną okołoporodową chorobowością i umieralnością, konieczna jest ultrasonograficzna ocena ilości wód płodowych w celu ewentualnego rozpoznania małowodzia.

Wykonywanie badania profilu biofizycznego lub zmodyfikowanego profilu biofizycznego (test niestresowy plus ocena objętości płynu owodniowego) dwa razy w tygodniu od 41 0/7 tygodnia wydaje się zatem konieczne.

Ciąża przeterminowana jakie niesie ryzyko?

Dodatkowe ryzyko dla płodu związane z ciążą przeterminowaną łączy się z makrosomią, która z kolei zwiększa ryzyko:

 • porodu operacyjnego drogą pochwową
 • cięć cesarskich
 • dystocji barkowej
 • drgawek u noworodków
 • wystąpienia zespołu aspiracji smółki

W przypadku ciąży przeterminowanej częściej występuje małowodzie, które wiąże się z:

 • uciskiem pępowiny
 • zaburzeniami rytmu serca płodu
 • obecnością smółki w płynie owodniowym
 • kwasicą u płodu

Ryzyko dla matki jest związane głównie z:

 • makrosomią
 • powikłaniami porodu, takimi jak poważne pęknięcia krocza, zakażenia i krwotoki poporodowe

zadzwoń teraz

Ciąża przeterminowana – zalecenia

Zalecane jest stosowanie dwóch strategii mających zmniejszyć częstość rozpoznawania ciąż przeterminowanych i w późnym terminie:

 • dokładna ocena wieku ciążowego za pomocą sztywnych kryteriów
 • oddzielenie palcem dolnego bieguna pęcherza płodowego od ścian macicy, jeśli nie stwierdza się przeciwwskazań (np. łożysko przodujące i nosicielstwo paciorkowca grupy B).

Ciąża przeterminowana – wytyczne

W Polsce, w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 23.09.2010 roku zawarta jest informacja, że przekroczenie terminu porodu lub niepewność co do terminu jest podstawą do skierowania pacjentki na oddział położniczy. Po 41 tygodniu trwania ciąży istnieje bezwzględny wymóg skierowania ciężarnej do szpitala, a po 40 tygodniu należy wykonać u ciężarnej KTG oraz jednorazowo badanie USG.

Eksperci Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego również zalecają wykonywanie badania KTG po terminie porodu, ale nie wypowiadają się na temat jego częstotliwości.

Sam fakt przekroczenia terminu porodu, przy braku objawów zagrożenia płodu, według rekomendacji PTG nie stanowi wskazania do indukcji porodu. W przypadku braku dodatkowych czynników ryzyka, m.in. zmniejszonej objętości wód płodowych, słabego odczuwania ruchów płodu, podejrzanych zapisów KTG, nadciśnienia tętniczego, cukrzycy oraz innych stanów mogących sugerować zagrożenie płodu, można kontynuować ciążę do 41 0/7 tygodnia. Uważam, że po osiągnięciu 41 0/7 tygodnia ciąży, ze względu na wspominany już wzrost ryzyka powikłań dla płodu i matki, należy rozważyć indukcję porodu.

W przypadku jednoczesnego stwierdzenia dodatkowych czynników ryzyka indukcję porodu należy rozważyć już w 40 tygodniu ciąży. Nie ma natomiast wątpliwości, że przekroczenie 42 0/7 tygodnia ciąży, przy braku przeciwskazań do porodu drogami i siłami natury, stanowi jednoznaczne wskazanie do indukcji porodu.

Gdzie szukać pomocy?

Jeżeli Ty lub Twoje dziecko doznaliście trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku źle nadzowrowanej ciąży lub porodu niezwłocznie skontaktuj się z Krajowym Rejestrem Osób Poszkodowanych. Dys­ponu­jemy doświadczeniem potrzeb­nym do zrozu­mienia skom­p­likowanych zagad­nień medy­cznych. Mamy wieloletnie doświadczenie w zakresie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, w tym zwłaszcza związanych z błędami okołoporodowymi.

Możemy Ci pomóc uzyskać należne Twojej rodzinie świadczenia. Wystarczy jeden telefon, aby bezpłatnie skonsultować Twoją historię i ocenić jak możemy Ci pomóc. Nie wahaj się, znamy się na tym. Zadzwoń teraz, a nasi specjaliści otoczą Ciebie i Twoją rodzinę opieką.

bezpłatna porada

Wystarczy Twój jeden telefon do nas, aby uzyskać profesjonalną pomoc.

Nie pobieramy z góry żadnych opłat!

Zadzwoń  teraz to nie wymaga wysiłku, a może tylko pomóc.

Telefon 722 080 080, lub napisz do nas kontakt@krop.org.pl

« Poprzedni artykuł – – Nastepny artykuł »
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy pod tym wpisem. Bądź pierwszy!